Descriere

În semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, doamna învățătoare Muntean Mirela a desfășurat împreună cu elevii clasei a III-a activitatea didactică „Rămânem împreună”. Activitatea a avut loc în sala de clasă, în curtea școlii, dar și în mediul online. Alți factori implicați în buna desfășurare a activității au fost: conducerea școlii, cadrele didactice, bisericile ortodoxe din localitate și Centrul de zi pentru copii din Steierdorf. Pentru a le trezi interesul și curiozitatea pentru citirea textului, dar mai ales, pentru înțelegerea mesajului transmis a folosit citirea predictivă. Prin citirea fragmentară a textului elevii au făcut presupuneri, și-au imaginat ce se va întâmpla mai departe și s-au implicat activ, simțind că pot interveni în text. Bulgării de zăpadă i-au ajutat să relateze cele întâmplate și să desprindă informațiile esențiale din text. Au participat la interacțiuni pentru găsirea unor soluții. Astfel s-a realizat Procesul. Școlarii împărțiți în două echipe Pro și Contra în fața unui Juriu au adus argumente pentru plecarea sau rămânerea omului de zăpadă alături de copii. În curtea școlii au făcut un om de zăpadă care a primit numele de Geruleț și multe cadouri. În încheiere, în jurul omului de zăpadă au cântat cântece despre iarnă. Zăpada mieilor a trecut…, Geruleț a plecat, iar școala a devenit altfel (în mediul online), dar ei, au rămas prietenii lui și s-au gândit să: îl reprezinte în imagini; îi arate că atunci când apa va îngheța, vor fi din nou împreună; îi scrie mesaje; îi facă poze cu bulgărașii colorați (florile de primăvară din jurul casei); îi mulțumească pentru că împreună au pornit pe drumul cunoașterii. Parteneri în desfășurarea activităților au fost: Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Anina, Biserica Sfânta Treime din Steierdorf, Centrul de copii din Steierdorf, cât și părinții copiilor.
Date fiind condițiile sociale și economice ale localității în care trăiesc și, implicit, ale majorității familiilor din care elevii fac parte, aceste activități desfășurate de colectivul clasei a III-a pot fi puse în practică și de către ceilalți dascăli, atât din unitatea școlară, dar și de alte unități de învățământ aflate în localități cu condiții sociale și economice similare. Indiferent de neajunsurile sau greutățile vieții, copiii trebuie să învețe să fie uniți, iar sentimentul solidarității sociale să fie cu adevărat unul viu, deoarece numai prin unitate și coeziune (empatizare) socială problemele vieții pot să fie trecute mai ușor.

Scopul activității

Dezvoltarea spiritului de unitate și de cunoaștere prin intermediul socializării și a coeziunii elevilor.

Obiectivele educaționale ale activității

o Extragere a unor informații de detaliu din texte informative sau literare;
o Formularea unui răspuns emoțional față de textul literar citit;
o Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia;
o Formularea unei păreri despre o întâmplare citită;
o Participarea la interacțiuni pentru găsirea de soluții la probleme;
o Dezvoltarea spiritului altruist în viața de zi cu zi (societate).

Relevanța activității

Elevii au manifestat un interes deosebit, implicându-se în rezolvarea sarcinilor (au descoperit împreună, au participat la interacțiuni, au adus argumente, au scris mesaje, au realizat experimente simple, au cântat, au dăruit). Reacțiile lor, în cea mai mare parte, au fost pozitive. Au simțit și tristețe, când omul de zăpadă a trebuit să plece, sau supărare (membrii echipei Contra, care au pierdut la Proces). Dar reacțiile negative au fost lăsate deoparte și împreună au format familia clasei a III-a, unde relațiile sunt de: comunicare, colaborare, încredere, încurajare, respect și ajutor. Chiar dacă este un colectiv mic de elevi, format din 13 copii, majoritatea sunt categoria școlarilor aflați în risc (1 băiat cu probleme de vedere, 2 copii au foarte mulți frați, 7 copii au părinții despărțiți sau plecați la muncă în străinătate), dar predarea integrată, prin diversele strategii folosite, a făcut ca toți să se implice în activitățile desfășurate, să devină conștienți nu numai de conținutul predat, ci să trăiască emoția unei reușite. Prin activitățile didactice centrate pe elev, fiecare copil a devenit mai conștient de valoarea și unicitatea sa, și-a exprimat gândurile, părerile, trăirile. Cea mai mare reușită este de a sădi în sufletele lor trăsăturile morale bune, care să le contureze pregătirea pentru viață.