Descriere

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile
pe o perioadă de mai multe săptămâni, şi eu la rândul meu, ca profesor, am fost
provocaț să mă adaptez rapid și să transmit un mesaj important elevilor: învățarea
continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă
determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, pot încuraja
elevii să învețe și să lucreze independent.
Chiar dacă muzeele erau închise din cauza epidemiei de coronavirus care a
cuprins întreaga lume, asta nu a însemnat neapărat că viața trebuia să fie plictisitoare.
Muzeul Getty din Los Angeles i-a provocat pe consumatorii de artă să posteze
fotografii cu ei înșiși, recreând tablourile lor preferate.
De asemenea, a mișcat imaginația elevilor mei și împreună am realizat
următoarele creaţii. Lucrările se numesc „QuaranTEEN Art”.

Scopul activității

Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune redimensionări de conținut și de strategie comunicațională. În condițiile în care lucrează mai mult decât de obicei pentru a compensa inconveniente inerente transpunerii într-un cadru nou a activităților didactice, ca diriginte, şi nu numai regândesc situațiile de învățare și pun mai mult accent pe calitativ, pe progres școlar autentic și pe interacțiunea și implicarea elevilor.

Obiectivele educaționale ale activității

– Stimularea interesului către artă, cultură
– Încurajarea şi dezvoltarea lucrului individual
– Dezvoltarea capacităţii şi stimularea creativităţii şi a imaginaţiei creative

Relevanța activității

Cu caracteristicile sale distincte de deschidere, împărtășire și interacțiune, educația online facilitează și consolidează o nouă relație profesor-elev, caracterizată prin caracteristici orientate pe profesor și centrate pe elev. Deși oferă o învățătură eficientă care nu poate fi realizată în sălile de clasă tradiționale față în față, educația online are unele dezavantaje în sine, cum ar fi lipsa comunicării emoționale, ineficiența în supraveghere. Prin urmare, pentru a dezvolta educația online, este necesar să tragem câteva lecții din modelul tradițional de predare pentru a menține o relație strânsă și intimă profesor-elev. În acest scop, pe de o parte, ar trebui accentuată interacțiunea dintre elevi și profesor și trebuie creată o legătură emoțională între elevi și profesor; pe de altă parte, mai multe elemente emoționale pot fi incluse în resursele de educație online, astfel încât să trezească participarea emoțională a elevilor.