Descriere

Pentru a reuși să captez interesul elevilor de clasa a VIII-a pentru lectură și pentru a atinge cerințele programei/ unității la care mă aflam, am abordat o operă literară realistă în care relatarea faptelor se face într-un mod obiectiv: ”Popa Tanda” de Ioan Slavici, o nuvelă axată pe ideea ”omul sfințește locul”. Am dorit ca prin această activitate elevii să ajungă în final la ideea că literatura ne poate schimba viața.
Mi-am reproiectat întreaga unitate de învățare și am gândit în alt fel predarea unor lecții de literatură. Am pornit de la redefinirea unității de învățare Nuvela. Textul publicitar, căruia i-am dat denumirea „Puterea propriului exemplu”, pentru a dezvolta gândirea critică a elevilor. Toate activitățile propuse în cadrul acestui proiect IntelTeach sunt exemple clare de interdisciplinaritate, de noutate, creativitate și inovație. De la înțelegere de text prin aplicarea unui jurnal de lectură, completarea unor fișe de observație a actului dramatic, la analogii între satul Sărăceni și propriul sat, la cunoașterea personajului, interpretarea acestuia și identificarea metodelor în propriul stat, realizarea unor interviuri, la promovarea satului Sărăceni a propriului sat și a propriei școli prin realizarea unor spoturi publicitare, la completarea unui portofoliu electronic cu 10 teme. Iată ingredientele necesare unui act educativ de calitate care vor transforma lectura într-o joacă, într-o dorință necontenită a elevilor de a cunoaște textul, interesul luând locul plictiselii și dezinteresului elevilor față de disciplina pe care o predam.
În final, fiecare elev a prezentat proiectul în fața părinților, oamenilor pe care i-au considerat propriul exemplu, în fața profesorilor. Elevii au dezvoltat, astfel, abilitățile de comunicare orală a unui monolog în fața unui auditoriu. Au răspuns pozitiv la întrebarea-cheie de la începutul textului, considerând că literatura poate să le schimbe viața, că a citi cărți înseamnă a retrăi o nouă viață.
Pe parcursul întregii activități s-au derulat parteneriate cu Primăria și Biserica din localitate, Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe, cu Căminul Cultural din localitate.

Obiectivele educaționale ale activității

este acela de a arăta importanța literaturii, lecturii cărților, în formarea individului, de a scoate în evidență legătura ce se poate stabili între o carte citită și viața reală, de a le retrezi interesul pentru lectură elevilor de clasa a VII-a, care, stresați de ideea susținerii examenului de Evaluare Națională, nu mai citesc decât din obligație din cauza examenului care îi presează sau din cauza rețelelor de socializare ( Facebook, Twitter) care au început să le ocupă tocmai mult timpul alocat lecturii.

Competențe de format / dezvoltate elevilor

În această clasă de elevi doi elevi cu dificultăți mari de învățare, iar trei elevi nu știau să opereze foarte bine la calculator și tratau cu superficialitate orice temă era în discuție la orele de curs. Pentru a reuși ca fiecare elev participă activ la realizarea proiectului, am ales ca cei 3 elevi împreună cu alți elevi care știau să lucreze foarte bine pe calculator. Le-am alternativa de realizat documente în Word, nu în PPT. Au fost ajutați în descărcarea imaginilor la început, după care au reușit să descarce singuri. Ceilalți doi elevi dornici să participi la dramatizare și să intre în laboratorul de informatică pentru a lucra cu colegii lor au citit textul integral și au ales o secvență pentru interpretare. Au reușit să găsească modele în satul lor și ajutați de colegi au făcut prezentările acestora. Au fost extrem de mulțumiți ca o reușit să parcurgă o parte importantă din proiect. Au reușit să susțină în fața comunității ceea ce au realizat, nu poate fi decât un bun augur pentru dezvoltarea elevilor aflați în risc. Fiecare elev, de la cel capabil de performanțe școlare până la cel cu dificultăți de învățare, a reușit să facă față proiectului.

Relevanța activității

  • lectura integrală a unui text susținută de mijloace audio video;
  • dramatizarea unor secvențe ale textului care au avut impact asupra lor;
  • prezentarea imaginii protagonistului textului suport raportată la un alt personaj real/ literar
  • identificarea unor situații de viață asemănătoare;
  • identificarea în comunitatea în care trăiesc a unui personaj asemănător protagonistului textului;
  • găsirea unor soluții de rezolvare a anumitor probleme;
  • crearea unor spoturi publicitare folosind internetul ( promovarea satului Sărăceni, promovarea localități în care trăiesc, promovarea școlii);
  • realizarea unor invitații în format electronic;
  • realizarea unui portofoliu electronic cu 10 teme;
  • prezentarea orală a proiectului în fața întregii comunități.