Descriere

Proiectul își propune derularea unor activități teoretice și practice, care vin în sprijinul elevilor implicați (și nu numai al acestora) în fenomenul „bullying”.
Tema principală constă în importanța și puterea pe care o au cuvintele asupra celor din jurul nostru. În deschiderea proiectului propunem, ca și activități teoretice, trecerea în revistă a fenomenului de bullying cu cele 4 categorii:
• violența fizică;
• violența verbală;
• excluderea socială;
• ciberbullyingul.
Continuăm cu repercursiunile, efectele bullyingului, iar apoi cu încercarea de a oferi elevilor strategii concrete de a spune STOP unui bully (agresor).
De ce efectuăm aceste teme? Pentru că violenţa verbală sau fizică, abuzul emoţional şi excluderea copilului au ca efecte depresiile, gândurile suicidale sau frica, arată Asociaţia Telefonul Copilului (octombrie 2011 – octombrie 2013).
In scopul atingerii acestui deziderat major, este necesară conștientizarea faptului că „excluderea şi, mai ales umilirea, reprezintă o lovitură psihologică foarte mare, cu efecte pe termen lung, precum pierderea încrederii în sine şi în ceilalți, introversie, alienare, teamă, depresie, retragere, furie, chiar și răzbunare. Așadar, consecințele sunt dramatice, iar ceea ce este și mai dramatic este faptul că nimeni nu vorbește despre aceasta”, a declarat directorul executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului şi deputy regional representative Europe, Child Helpline International, Cătălina Florea.

Scopul activității

Scopul proiectului constă în informarea elevilor vis-a-vis de fenomenul de bullying, activități de prevenire a fenomenului, de înțelegere a mecanismelor care stau în spatele acestui fenomen, de formare de abilități, atât pentru cei direct implicați (victimă și agresor), cât și a spectatorilor, care sunt martori ai fenomenului.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului „bullying”, respectiv creșterea nivelului de informare a elevilor asupra necesității implicării în prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Relevanța activității

Realitățile zilnice și răspândirea fenomenului de bullying în toate mediile sociale și contactul copiilor cu efectele acestuia de la vârste cât mai fragede m-au determinat să acționez. E de datoria noastră, a dascălilor, să pregătim copiii pentru o viață echilibrată, ajutându-i să ia cele mai bune decizii și să-și asume consecințele. Cunoașterea fenomenului, conștientizarea efectelor asupra noastră, mijloacele prin care putem comunica celor care ne pot ajuta ce ni se întâmplă, dezvăluirea abuzatorului și măsurile pe care le putem lua pentru a rupe lanțul vicios al bullyingului sunt la îndemâna copiilor pe măsură ce am avut activități specifice destinate acestui proiect.