Descriere

Proiectul “PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL” a fost adresat elevilor cu vârste între 11-14 ani, și a avut ca obiectiv principal protejarea mediului înconjurător. Astfel, atenția copiilor a fost îndreptată asupra încălzirii globale, a poluării mediului și a găsirii unor soluții pentru păstrarea unui mediu sănătos. Elevii s-au gândit la diferite situații posibile pe care le-au prezentat sub forma unor idei, sau a unor scenarii posibile. Ei au încercat să creioneze un oraș al viitorului mai curat, fără poluare și cu mai multe spații verzi. Găsirea unor noi direcții necesare păstrării unui mediu curat, dar și sensibilizarea publicului asupra poluării mediului datorat emisiilor de carbon sunt prezentate de micii artiști prin poveşti interactive, prin crearea unor lumi virtuale 3D şi animaţii) realizate în MINECRAFT și/sau MS PowerPoint, dar și prin realizarea unor desene cât mai sugestive – utilizând MS Paint, sau dialoguri inspirate din tematica aleasă. Activitățile proiectului s-au desfășurat pe platforma eTwinning, în parteneriat cu alte 4 țări participante. Tehnologia a fost liantul comunicării și colaborării între partenerii proiectului, cu ajutorul tablei inteligente multitouch și a aplicațiilor IT

Scopul activității

Activitatea propusă are ca obiectiv protejarea mediului înconjurător. Astfel, atenția elevilor este îndreptată asupra încălzirii globale, a poluării mediului și a găsirii unor soluții pentru păstrarea unui mediu sănătos.

Obiectivele educaționale ale activității

 Gândire critică și gândire sistemică;
 Capacități de colaborare și interpersonale;
 Creativitate și curiozitate intelectuală;
 Identificarea, formularea și soluționarea problemelor;
 Utilizarea instrumentelor IT&C în dezvoltarea proiectelor;
 Abordarea anumitor informații în viziune inter și/sau transdisciplinară, a unor probleme cu aplicabilitate practică, din viaţa cotidiană.;
 Realizarea la nivelul grupului țintă a acumulării competențelor necesare secolului XXI;
 Promovarea valorilor europene ca: pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială, dreptatea şi adevărul;
 Egalitate de şanse;
 Obținerea feed-back-ului pentru îmbunătățirea continuă a procesului educațional.

Relevanța activității

Proiectul a avut un impact important asupra mea ca profesor, dar și asupra elevilor, datorită originalității temei propuse și posibilității utilizării tehnologiei într-un mod cât mai creativ. Beneficiile școlii au fost în primul rând posibilitatea comunicării și colaborării între elevii implicați în proiect și ceilalți parteneri din țară sau internațional, dar și accesul la idei noi. Utilizarea creativă a tehnologiei a fost un punct de referință: materialele digitale create de elevi, pagina web a proiectului https://sway.com/EQuNE6kH6liex73h?ref=Link, realizarea filmului de prezentare cu ajutorul Windows Photos, publicarea articolului “Utilizarea creativă a tehnologiei în proiectul eTwinning „Protecting natural heritage” în revista EDICT –12 august 2019, motto proiect, Certificatul eTwinning Quality Label.