Descriere

Proiectul s-a derulat pe parcursul anului școlar 2019-2020. Până în pandemie, după stabilirea temelor, s-au format grupe care au avut ca scop abordarea temei sub forma unui proiect PBL, în care fiecare membru al grupului trata tema respectivă din prisma disciplinei alese, produsul final fiind o abordare a temei prin conexiunea diverselor discipline. Pe perioada pandemiei s-a desfășurat activitatea „Visul unui copac/unei plante/păduri” finalizată printr-un jurnal și s-a reluat alte două activități ale proiectului ,,Bulling&Cyberbulling” și ,,Banii și gestionarea lor”, în colaborare cu alte instituții. Activitățile cu caracter interdisciplinar au valorificat curriculum-ul diferitelor discipline de studiu specifice învățământului primar, elevii fiind implicați în sarcini de lucru creative (sarcini de cercetare, explorare, experimentale, construcție), fiind utilizată o gamă diversificată de metode (învățarea pe bază de proiect, învățarea prin descoperire, învățarea experiențială, metoda experimentului, metode ale gândirii critice, observarea). Acest proiect a permis participarea la diferite proiecte eTwinning , printre care și un proiect STEMeT și au fost dezvoltate parteneriate cu diverse instituții.

Scopul activității

– Dezvoltarea unor cunoștințe profunde despre conținut, precum și gândire critică, creativitate și abilități de comunicare în contextul realizării unui proiect autentic și semnificativ. – Declanșarea prin intermediul proiectului a unei energii creative și contagioase între elevi și profesori.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiective urmărite:
1. Reducerea timpului de ecran pentru învățarea sănătoasă a tehnologiei
Tehnologia însăși nu este rea, dar modul în care o folosim poate fi în favoarea sau împotriva copiilor.
2. Dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor copiilor
În activitățile bazate pe educația STE(a)M, copiii învață să analizeze și să rezolve problemele. Ei pot învăța, de exemplu, cum să corecteze o situație pentru a obține rezultatul dorit.
3. Promovarea muncii în echipă, a cooperării și comunicării
Chiar dacă fiecare copil are abilități diferite, jocurile STE(a)M îi ajută să lucreze împreună și să descopere soluțiile împreună.
4. Încurajează inovația.
Educația STEM adecvată încurajează inovația. Toată tehnologia depinde de modul în care reușești să fii inovator de la cele mai mici obiecte la mașinile mari.
5. Dezvoltarea abilităților de abordare a problemele de matematică, fizică, chimie, într-un mod realist determinându-i să-și dorească să învețe mai mult
Competențe generale:
• cunoașterea potențialului, a modului de implicare a copilului în cadrul proiectului – alegerea temei
• evidențierea problemei care descurajează elevii din casă, școală și comunitate și găsirea soluției
• prezentarea proiectului într-o formă interesantă care să surprindă mintea
participanților.

Relevanța activității

În cadrul proiectului, am derulat activități originale și creative, folosind metode diversificate remarcându-se o creștere a motivației elevilor. Prin intermediul activităților realizate, am reușit să le stimulăm elevilor interesul pentru partea practică. Elevii au participat la activități de coding, de învățare a siguranței pe internet, activități care au devenit constante ale predării până acum și s-au implicat cu plăcere în activitățile propuse, au simțit că acele conținuturi teoretice prezentate în manualele școlare, care păreau ilizibile pentru pragul lor de înțelegere, au căpătat o interfață simplă, ușoară, fie ele probleme cu conținut matematic, fie noțiuni din sfera celorlalte discipline. Au participat activ în cadrul proiectelor eTwinning și la jocurilor de programare/conding de platforma Hour of Code, au primit certificate de competențe digitale.(material video)