Descriere

Lecția Écologie propusă pentru clasa a VIII-a, nivelul A2, își propune abordarea unei teme de importanță globală.
Ea reprezintă o parte dintr-un proiect derulat la nivelul unității de învățământ realizat în perioada 2019 – 2021 în colaborare cu asociația Act for tomorrow ce poartă numele ˝Caravana cu potențial¨ prin care s-a urmărit dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediu.
Ea atinge obiective esențiale privind modalitățile de prezervare a resurselor naturale, de selectare a deșeurilor și de reciclare corectă a acestora.
Pe lângă aceste obiective, lecția vizează, prin activitățile propuse, dezvoltarea unor competențe-cheie pe care se bazează profilul absolventului de astăzi. Lecția este o interpretare proprie a conținutului propus de manualul de limbă franceză, urmărind și dezvoltarea unor competențe specifice din programa acestei materii.