Descriere

,,Proiectul Platformei e-learning Religieonline.ro’’ a fost inițiat începând cu luna Martie a acestui an. Administrez un grup național al profesorilor de religie, în care sunt 200 de profesori, cărora le-am trimis o serie de exerciții în diverse aplicații, pe care le-am folosit, personal, în cadrul concursului cu participare internațională ,,Alături de Hristos în Europa secolui XXI”, pe care-l coordonez de 4 ani, aceștia fiind impresionați.

Văzând aprecierea față de aceste materiale, le-am propus o colaborare pentru a crea materiale online la toate clasele și o platformă pentru religie în vedere arhivării acestor materiale. Astfel, au fost împărție lecțiile și unitățile fiecărui profesor. S-a propus realizarea de formulare Google, fișe de lucru în word și 2-3 exerciții în diverse aplicații, pentru fiecare lecție. Am numit responsabili pe fiecare unitate, ca evaluatori. Urmează să fie trimise spre avizare la CNEE, atât materialele de tip Auxiliar; Ghid metodic, Fișe de lucru, cât și platforma. Munca s-a realizat pe baza întâlnirilor pe Google Meet, având ca invitați diverși specialiși în didactică, pedagogie, TIC, dar și avocați pe dreptul de autor în mediul online.

Materialele dezvoltate au un caracter interdisciplinar, incluzând psihologia, istoria, etica, filosofia, muzica și artele. Astfel, s-au creat parteneriate și întâlniri online cu diverse edituri pentru a obține dreptul de autor la imagini și video-uri pe care le-am folosit în realizarea materialelor didactice (https://drive.google.com/file/d/1cpqrkhNOoOcHeDtvC3Yr31xCV1RV7zVt/view?usp=sharing).

Scopul activității

Obiectivul major al acestui proiect îl reprezintă crearea unei baze de materiale didactice online și offline, organizate și structurate într-o platformă de e-learning special creată la disciplina religie, pentru toate clasele, în mod special pentru ciclul gimnazial, materiale de care să se folosească toți elevii și profesorii de religie din întreaga țară.

Obiectivele educaționale ale activității

– Utilizarea conceptelor moral-religioase prin intermediul unor exerciții realizate în diverse aplicații online (e-learningapps, kahoot, mentimeter, puzzle) pentru clasele gimnaziale, la care se adaugă și clasele primare și liceale, prin care să-și exprime conduita morală în diferite contexte de manifestare ale credinței;

– Asigurarea feedback-ului însușirii cunoștințelor în mediul online, la toate unitățile de învățare prin realizarea unor teste de evaluare la finalul tuturor capitolelor în aplicația Google Forms, cu o varietate de itemi de evaluare, care dau posibilitatea raportării atitudinilor experimentate din viața de zi cu zi la principiile religioase;

– Manifestarea unui comportament moral în viața personală și în sociatate, în acord cu valorile religioase exprimate în fișele de lucru realizate în format electronic pentru testele de evaluare la toate ciclurile de învățământ.

Relevanța activității

Distribuirea unor astfel de materiale în rândul elevilor a creat un impact deosebit sub forma unei pasiuni de a participa la orele de religie, de a învăța mai mult pentru reușita la joculețele și exercițiile inedite propuse. Chiar au existat elevi care mi-au solicitat aplicațiile și teme la religie pentru a crea exerciții, pe care le trimiteau colegilor în cadrul orelor. S-a creat o mișcare pozitivă în rândul elevilor pentru interesul față de aceste aplicații. Feedback-urile elevilor sunt pozitive, atât la elevii din școala mea, cât și din întreaga țară. Părinții și inclusiv unele inspectorate din țară au sesizat bunele practici la ora de religie, care îi motivau pe elevi într-un ton ludic și optimist. Elevii mărturiseau că este cea mai creativă și dinamică oră. Astfel, s-au creat aproximativ 200 de exerciții în diverse aplicații însoțite de ghiduri metodice, 70 de formulare Google cu teste de evaluare pe toate unitățile de învățare online și 70 de fișe de lucru pentru evaluarea unităților offline. Elevii solicitau și acasă aceste exerciții!