Descriere

Proiectul se desfășoară anual și este inițat din 2017, desfâşurându-se prin concurs în trei etape cu secvenţe asemănătoare. Pentru fiecare etapă, echipajele se deplasează la locul stabilit în pădure. Are loc o scurtă şedinţă de lucru prin care se desemnează supraveghetorii, punctele de control şi coordonatorii echipelor de evaluare. Cadrele didactice coordonatoare aleg zece puncte de control pe traseul ales din pădure şi fixează plicurile cu sarcinile de lucru. Aplicarea inscripţiilor cu indici se face pe zece arbori mai groşi, la distanţe de aproximativ 150 m. Fiecare echipaj trebuie să descopere arborele pe care este indiciul şi caută pe o rază de 3-6 m în jurul punctului de control plicul cu subiectele de la pasul respectiv. Elevii aleg plicul corespunzător clasei în care se află, citesc cerinţele, rezolvă sarcinile pe caietul echipajului, specificând numărul punctului de control, apoi vor aşeza plicul exact în locul în care l-au găsit după care pleacă în căutarea următorului reper până la punct de control 10. La PC 10, dacă există semnal, elevii găsesc în plicul corespunzător clasei un QR cod, îl scanează cu ajutorul tabletei primite de la cadrele didactice supraveghetoare, intră în aplicaţie şi rezolvă cerinţa online, trecând pe caiet doar răspunsurile la itemi. Întrarea pe traseu se face în ordinea claselor de la CP la clasa a IV-a din 10 în 10 minute. Comisia de evaluare verifică şi evaluaeză fiecare caiet. În acest timp elevii igienizează locul sub îndrumarea părinţilor însoţitori. Premierea se face în funcţie de punctaje cu diplome, obiecte şi chiar medalii.
Conţinutul are caracter interdisciplinar şi vizează competenţe cheie cu adaptare extracurriculară pentru disciplinele: limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, ştiinţe ale naturii, dezvoltare personală/ educaţie civică, o limbă străină şi utilizare TIC.
Metode: interactive cu caracter practic-aplicativ, interdisciplinar;
Sarcini de lucru: rezolvarea unor cerinţe conform descrierii de mai sus;
Parteneri: ISJ Vaslui sau ale judeţelor implicate, CCD Vaslui, Primăria Vaslui, Agenţia pentru Protecţia Mediului pentru judeţele implicate, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vaslui, şcolile implicate în proiect.

Scopul activității

Aplicarea unei noi alternative de evaluare extraşcolară prin dezvoltarea competitivităţii unor echipaje reprezentative pe linie teoretico-pragmatică

Obiectivele educaționale ale activității

• Elaborarea unor activităţi nonformal- educaţionale originale de evaluare interdisciplinară în concordanţă cu intenţiile şi aşteptările a peste 80% din elevii implicaţi pe toată perioada proiectului;
• Creşterea motivaţiei şcolare prin atragerea şi identificarea elevilor în vederea selectării celor capabili şi interesaţi de o competiţie ce vizează evaluarea competenţelor cheie cu adaptare extracurriculară pentru disciplinele: limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, ştiinţe ale naturii, dezvoltare personală/ educaţie civică, o limbă străină şi utilizare TIC pentru 80% din elevii grupului ţintă pe toată perioada proiectului;
• Derularea, pe etape, a evaluării interdisciplinare în cadru natural, utilizând orientarea turistică prin alegerea locului optim de desfăşurare şi implicarea a cel puţin 80% din reprezentanţii unor parteneri locali, judeţeni, naţionali, în funcţie de faza concursului;
• Stimularea capacităţilor de relaţionare, colaborare: elev-elev, elev-profesor, profesor-profesori, având în vedere participarea în echipaje de 4-6 elevi şi implicarea unor cadre didactice la nivel local, judeţean, naţional;
• Implicarea a peste 80% din elevi şi cadre didactice în acţiuni de protecţie a mediului înconjurător prin igienizarea spaţiului natural înainte şi după probele de concurs;

Relevanța activității

Rezultatele activităţilor proiectului au crescut an de an, din 2005 – local, 2007 – interjudeţan, 2011 – regional, devenind un proiect naţional în 2012. Din primul an al aplicării, elevii au fost încântaţi de această formă de evaluare. Ieşirea în cadrul natural a consolidat elevilor ideea că trebuie să respecte un reguament de desfăşurare, că activitatea are un anumit ritm, că îşi valorifică competenţele dobândite, că trebuie să respecte natura şi să dea dovadă de forţă intelectuală în situaţii neşablonizate. Este concursul cel mai îndrăgit şi mult aşteptat de elevi deoarece îi deconectează de la climatul clasei care este prea oficial şi chiar monoton. Este un concurs dinamic, frumos, atractiv. Un impact puternic se produce asupra elevilor în momentul când cercetează terenul din traseu pentru a descoperi plicurile cu sarcini, iar rezolvarea itemilor le provoacă curiozitate şi satisfacţii immense. Dovada că impactul este puternic, pozitiv o constituie dorinţa grăitoare de a participa în fiecare an la activităţile acestui proiect. La faza naţională, care se organizează în diverse tabere (Şăulia – Mureş, Poiana Pinului – Buzău, Gălăciuc – Vrancea, Pădureni – Covasna etc.) elevii beneficiază de activităţi cultural artistice diverse în ziua dinaintea concursului (vizitarea unor obiective turistice din zonă, program de gimnastică în aer liber), după concurs, seara organizez foc de tabără şi susţin un miniconcert de muzică folk. https://drive.google.com/file/d/15hAiAO8_PXEGHZuXuLtCibtGLaKh_8eu/view?usp=sharing