Descriere

Organizarea de expoziţii ce promovează manifestarea cultural- artistică inovativă în rândul elevilor și cadrelor didactice și de a o promova ca o premisă a unei educaţii performante actuale.
La aceste expoziţii participă atât mici creatori locali, naţionali cât si mici creatori ce locuiesc în diverse ţări europene, reprezentând mari comunitaţi romanești.

Scopul activității

Home Art, o campanie de susţinere si promovare a artei locale, nationale si internaţionale europene în contextul social actual creat de pandemia coronavirus.

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea simţului artistic în promovarea moștenirii artistice și culturale, faţă de cunoașterea culturii naţionale și internaţionale într-un context actual contemporan diversificat.
Realizarea unei campanii de promovare și mediatizare a proiectului, a rezultatelor și impactului acestuia, pe toată perioada de desfășurare a proiectului.
Realizarea unei campanii de informare cu privire la oportunităţile de valorificare a potentialului creator al elevilor, conștientizarea rolului și importanţa artei, a sensibilizării tinerilor pentru valorile tradiţionale.
Promovarea copiilor și tinerilor talentaţi, motivarea lor în desăvârșirea lor artistică prin realizarea de expoziţii de artă vizuală în mediul onlaine cu participanţi din diferite ţări.
Crearea unor legături de comunicare în mediul on-line și a schimbului de experienţă, identificarea și valorificarea potenţialului creativ al micilor creatori.
Creşterea gradului de educaţie prin cunoaştere, comunicare, creaţie şi implicare, dezvoltarea perseverenţei, cultivarea trăsăturilor morale sociale, psiho-afective şi de caracter;
Formarea unor criterii de apreciere estetică şi axiologică, cu implicaţii în cultivarea sensibilităţii, a fanteziei şi a imaginaţiei

Relevanța activității

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.101stiri.ro%2Fhome-art–culoare-si- unitate-in- diversitate&psig=AOvVaw0K8wmKqnT8usCk_Tz4Y2uW&ust=1595656292018000&source=images&cd=vfe& ved=2ahUKEwjplYOFmeXqAhXYu6QKHXexAkAQr4kDegUIARCXAQ https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.101stiri.ro%2Fimagini%2Foriginal %2Fhomeart101stiri2-1590165617.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.101stiri.ro%2Fhome-art–culoare- si-unitate-in- diversitate&tbnid=ChadcYRUG4gJuM&vet=12ahUKEwjplYOFmeXqAhXYu6QKHXexAkAQMygCegUIARCWAQ ..i&docid=bG85yZrAMSf_QM&w=707&h=1000&q=culoare%20%C8%99i%20unitate%20%C3%AEn %20diversitate%20expozi%C8%9Bie&ved=2ahUKEwjplYOFmeXqAhXYu6QKHXexAkAQMygCegUIARCWAQ https://ro-ro.facebook.com/1977834722445621/photos/ pcb.2751240608438358/2751238388438580/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8pUvXWVElS- yD2pQGSNTv_ufY7guYKijEGM73XG_WCFnrjyvBWT6FQLung4YbLmukCRKbqT6hopS_&__xts__%5B0%5D=68.ARD4AaqBpVY5Mo3JLMhFiO2HwgjLgjWh_McNFL0WnolWSYcgtIivh5HDbOr9o6 EX_sefICz9Yr1X5XNHxKtAoAAP4agoIoUVVpvQBPNhzLeSUvlT_uiQCeaqr-