Descriere

Ideea proiectului eTwinning ”Talking Heads”, la care participă elevi și profesori din 18 țări europene, porneşte de la filmul documentar Gadajace Glowy/Talking Heads (1980) al scenaristului polonez Krzysztof Kieslowski. Acesta își începe documentarul punându-le copiilor patru întrebări simple: Cine ești? Când te-ai născut? Ce este important pentru tine? Ce ți-ai dori cel mai mult?
Elevii au participat cu emoţie şi determinare, au colaborat şi au realizat un film documentar cu răspunsurile lor. Au utilizat smartphone-ul pentru prezentarea şi înregistrarea răspunsurilor la cele patru întrebări ale fiecărui elev participant, iar pentru editarea filmului au utilizat aplicaţiile Picsart şi MyMovie. Datorită creativităţii lor, filmul documentar ”Let’s Know the New Generation!” a fost declarat câştigător, în urma sesiunii de votare, de aceea consider că am contribuit la promovarea imaginii şcolii la nivel european.
De asemenea, activitățile desfăşurate prin intermediul Twinspace le-au oferit elevilor posibilitatea de a se implica activ în toate etapele proiectului, de a colabora cu partenerii din proiect, de a-şi utiliza cunoştinţele de limbă engleză şi IT, de a se (auto)cunoaşte.

Scopul activității

Realizarea unui film documentar, în care elevii, de diferite vârste, răspund la întrebări despre cine sunt şi ce îşi doresc. De asemenea, ei vor încerca să înţeleagă de ce oamenii pot avea anumite opinii similare sau diferite.

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea abilităților lingvistice, IT, de comunicare şi de cooperare cu colegii de clasă, dar şi cu elevii din ţările partenere.
Imbunătățirea abilităților de a exprima liber propriile opinii și sentimente.
Dezvoltarea capacității de înțelegere a minții umane

Relevanța activității

Proiectul are drept scop îmbunătățirea competențelor IT, interpersonale şi de comunicare în limba engleză. Folosirea corectă a tehnologiei moderne, prin învățarea și exersarea instrumentelor Web 2.0 în clasă, stimulează motivația, creativitatea și succesul integrării acestora în curriculum-ul nostru, în domenii precum: engleza, psihologia și tehnologia. Activitățile desfăşurate prin intermediul Twinspace le-au oferit elevilor posibilitatea de a se implica activ în toate etapele proiectului, de a colabora cu partenerii din proiect, de a-şi utiliza cunoştinţele de limbă engleză şi IT, de a se (auto)cunoaşte.