Descriere

Proiectul Educațional Regional ,,Diferiți, dar egali“, ca exemplu de bună practică, și-a propus și a reușit, între septembrie 2018 – iunie 2020, să valorizeze munca elevilor cu cerințe educative speciale, promovând produsele activităților lor în expoziții cu vânzare, amenajate la Galeria de Artă ,, Corneliu Baba“ din Caransebeș. Elevii și-au demonstrat creativitatea și abilitățile artistico-plastice prin ,,Learning by Doing”, participând cu drag în proiect la tot felul de activități: realizarea unor produse valorificate în cadrul unor expoziții cu produse hand made cu ocazia Crăciunului, concursuri de desene, picturi, demonstrând că, deși sunt copii care se află în situație de risc, ei fac lucruri minunate, dacă sunt sprijiniți de către profesori dedicați. Acest aspect este bine reliefat în cadrul în Proiectulului Educațional Regional ,,Diferiți, dar egali“.
În proiect au participat în jur de 200 de elevi, fiind implicați toți cei 115 elevi din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș și aproximativ 85 de elevi din școlile partenere: Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă ,,Constantin Pufan ” Timișoara, județul Timiș; Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Arad, județul Arad; Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, județul Maramureș; Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Orizont Oradea, județul Bihor, Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Lugoj, județul Timiș; Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Suceava, județul Suceava.
Proiectul Educațional Regional ,,Diferiți, dar egali” s-a desfășurat pe parcursul ultimilor doi ani școlari, respectiv septembrie 2018 – iunie 2020 și a cuprins mai multe activități cu caracter interdisciplinar, desfășurate în contexte variate. Astfel, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș, cu sprijinul partenerilor: Episcopia Caransebeșului, Primăria Caransebeș, Departamentul de Asistență Socială, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, Casei Corpului Didactic Caraș-Severin, Asociația ,,SimȚim la fel ” și Clubul Impact Vox Caransebeș, a organizat, în cadrul proiectului, expoziții cu vânzare, în 3-6 decembrie 2018, 4-10 decembrie 2019. Au fost expuse coronițe, felicitări, ornamente și prăjiturele de Crăciun realizate de elevii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș, sub îndrumarea cadrelor didactice implicate în proiect. Totodată, s-a făcut premierea desenelor și picturilor celor 85 elevi participanți din cele 6 școli partenere la Concursul Regional,,Nașterea Domnului, motiv de bucurie și sărbătoare a întregii creștinătăți”.
Copiii au realizat cu mult drag lucrările care au fost expuse și au fost foarte fericiți să vadă atât de multe persoane venite să achiziționeze produsul muncii lor, după vernisajul expoziției. Elevii au fost foarte încântați să realizeze coronițe, felicitări, ornamente și prăjiturele pentru Crăciun, cu atât mai mult cu cât, cu o parte din banii strânși în urma expoziției, a fost plătit curierul care a livrat școlii cele 10 calculatoare câștigate în Programul Educlick.
De asemenea, membrii Asociației ,,SimȚim la fel”, alături de voluntarii de la Clubul Impact Vox Caransebeș, au organizat în proiect terapie prin stimulare de arta combinată, ergoterapie, apoi i-au servit pe copiii aflați în situație de risc cu pizza, suc, prăjituri. Elevii cu cerințe educative speciale s-au bucurat astfel de un timp prețios petrecut alături de alți elevi, care nu se află în situație de risc.
Prin utilizarea inovativă a noilor tehnologii online în activitățile subsumate proiectului, elevii cu cerințe educative speciale și-au dezvoltat competențele TIC, pe care le-au demonstrat în activitățile din școala online, pe perioada pandemiei.
Proiectul a mai promovat și un voluntariat activ în rândul elevilor ONG-urile partenere, prin participarea la activități comune alături de elevii aflați în situație de risc, acest lucru contribuind la dezvoltarea competențelor de comunicare și socializare a copiilor cu cerințe educative speciale.

Scopul activității

Scopul proiectului este promovarea voluntariatului activ, a strategiilor multidimensionale integrate utilizând TIC , tehnologia eLearning, instrumentele și aplicațiile web 2.0 și social media și, totodată, folosirea artei, a meșteșugurilor, a muzicii și religiei, în vederea prevenirii discriminării sociale, educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al toleranței, al schimbului liber de opinii.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
– să dezvolte competențe cheie corelate cu grad/tip de deficiență în rândul copiilor/tinerilor aflați în dificultate: abilități de comunicare, scriere, alfabetizare digitală și informațională, comunicarea în limbi moderne de largă circulație, cultură și conduită civică , cetățenia democratică, capacitatea de adaptare la situații noi, lucrul în echipă , interesul pentru dezvoltarea personală și Life Long Learning (învățarea pe tot parcursul vieții);
– să dezvolte abilitățile TIC ale elevilor aflați în situație de risc utilizând resurse educaționale deschise, realizate pe baza programei școlare;
– să promoveze metode și tehnici moderne în lucrul cu elevii aflați în situație de risc, utilizând instrumente și aplicații web 2.0 și social media, care au fost utilizate cu succes și pe perioada pandemiei, în școala online;
– să stimuleze elevii cu cerințe educative speciale să-și descopere și să-și dezvolte abilitățile în domeniul artistico-plastic;
– să faciliteze accesul elevilor cu cerințe educative speciale la activități artistico-plastice și la oportunitățile de petrecere a timpului liber în mod creativ și recreativ;
– să valorizeze munca elevilor cu cerințe educative special, prin promovarea produselor hand made realizate de aceștia în expoziții cu vânzare;
– să ajute opinia publică să conștientizeze drepturile fundamentale și nevoile elevilor cu cerințe educative speciale;
– să ajute persoanele care se află în dificultate să devină mai încrezătoare în forțele proprii, făcându-le mai responsabile și oferindu-le acces la participare comună în cadrul activităților;
– să promoveze principiul învățământului democratic și garantarea dreptului la educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în beneficiul individului și al societății;
– să corecteze stereotipurile cu privire la persoanele aflate în situații de excluziune;
– să angreneze partenerii sociali în activitățile proiectului ce au ca scop încadrarea în muncă a persoanelor dezavantajate; să promoveze un voluntariat activ din partea elevilor aflați în cadrul școlilor partenere;
– să elimine discriminarea și să promoveze strategiile integrate de incluziune;
– să încurajeze schimbul de bune practici între partenerii implicați în proiect.

Relevanța activității

Copiii au realizat cu mult drag lucrările care au fost expuse și au fost foarte fericiți să vadă atât de multe persoane venite să achiziționeze produsul muncii lor, după vernisajul expoziției. Elevii au fost foarte încântați să realizeze coronițe, felicitări, ornamente și prăjiturele pentru Crăciun, cu atât mai mult cu cât, cu o parte din banii strânși în urma expoziției, a fost plătit curierul care ne-a livrat 10 calculatoare câștigate în Programul Educlick http://proiectdiferitidaregali.ning.com/forum/topics/csei-caransebes-a-reusit-sa-obtina-10-calculatoare-in-programul . După vernisajul expoziției, toți elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș au fost foarte fericiți să danseze și să se bucure împreună alături de 30 de voluntari elevi din Clubul Impact Vox Caransebeș, care au adus cu ei tort, prăjiturele și sucuri, pentru a răsplăti munca și implicarea elevilor cu cerințe educative speciale. Prin utilizarea inovativă a noilor tehnologii online, elevii cu cerințe educative speciale și-au dezvoltat competențele TIC, pe care le-au demonstrat în activitățile din școala online, pe perioada pandemiei.