Descriere

Proiectul ,,Învățăm cu bucurie” s-a desfășurat pe parcursul ultimilor doi ani școlari, respectiv septembrie 2019 – iunie 2021, atât în școală (sala de clasă, curtea școlii), cât și în mediul online, prin intermediul platformelor ZOOM (2019-2020) și CLASSROOM (2020-2021).

Scopul proiectului este: Formarea și dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor prin folosirea creațiilor didactice personale/originale (versuri, cântece, jocuri didactice, aplicații digitale), crearea unui mediu educațional în care elevii învață cu bucurie, bucuria de a învăța fiind cheia succesului primilor pași în activitatea școlară.

Obiectivele educaționale ale activităţii/ competențe de dezvoltat la elevi:

  • crearea unui mediu educațional care să determine stare de bine atât din punct de vedere cognitiv, cât și emoțional şi care să conducă la creșterea motivației pentru învățare;
  • folosirea creaţiilor didactice personale şi a jocului didactic în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie; adaptarea conținutului creațiilor didactice și a jocului didactic, astfel încât să corespundă nevoilor individuale ale fiecărui elev;
  • implicarea părinţilor în activităţile de învăţare, în condiţiile stării de urgenţă; dezvoltarea abilităţilor digitale prin implicarea elevilor în folosirea aplicaţiilor digitale în timpul şcolii on-line.

Rezultate: Elevii au demonstrat că și-au însușit temeinic regulile de scriere, lucru dovedit de realizarea unui „acvariu” în care au pus peștișori pe care au scris cuvinte. Pentru că activitatea s-a desfășurat online, am fost impresionată de entuziasmul cu care doreau să-și prezinte fiecare „peștișorul”. Pentru a repeta, le-am propus ca, din când în când să „schimbe apa”(https://youtu.be/nmxqPmQtNg4) și să repete ce peștișori au (citirea cuvintelor). Repetarea cuvintelor care se scriu cu ,,cs” s-a realizat pe baza informațiilor din cântec și a unor cartonașe în formă de cărți, pe care le-au „ticsit” într-un rucsac. Sub supravegherea părinţilor au descărcat aplicația digitală ChatterKid și au folosit-o, și-au ales un personaj de poveste și s-au prezentat: https://youtu.be/MBBLqjl9hXM

Activitățile propuse în cadrul proiectului au fost publicate pe:

De asemenea, au fost împărtășite în cadrul întâlnirilor metodice organizate la nivel local, judeţean, naţional.

Feedback-ul pozitiv primit de la colegi din toată țara, a dus la scrierea, în continuare, de mici poezioare şi la asocierea lor unor linii melodice cunoscute, rezultând cântecele pentru copii, ușor de interpretat, prin care se învață noțiunile mai dificile.