Descriere

Proiectul ,,Digitaliada” a fost implementat la Școala Gimnazială Luna începând din anul școlar 2016-2017, aceasta fiind una dintre cele 10 școli pilot la nivelul țării selectate de către Fundația Orange și partenerii săi.

Proiectul a fost unul inovativ la nivelul sitemului de învățământ din mediul rural din România, deoarece se propunea ca activitatea de predare- învățate-evaluare din cadrul orelor de matematică și informatică și T.I.C. să fie realizată cu ajutorul unor aplicații digitale instalate pe tabletele oferite de Fundația Orange.

De-a lungul celor trei ani de proiect, 2016-2019, au fost organizate mai multe sesiuni de formare a profesorilor în vederea inițierii în educația digitală, au fost create conținuturi diverse (ghiduri, planuri de lecție, teste on-line) care să contribuie la creșterea calității actului educațional și accesibilizarea conținuturilor științifice pentru elevii proveniți din mediul rural și să le asigure egalitatea de șanse în dezvoltarea lor profesională.

Scopul activității

Dezvoltarea competențelor de lucru utilizând tehnologia modernă (dispozitive mobile- tablete) în vederea accesibilizării conținuturilor teoretice în cadrul orelor de informatică și T.I.C.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware;
 • Utilizarea eficientă a unor componente software;
 • Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare;
 • Utilizarea aplicațiilor și jocurilor digitale – digital game-based learning (DGBL), în vederea dezvoltării la elevi a gândirii algoritmice.
 • Relevanța activității

  Proiectul „Digitaliada” a contibuit la dotarea laboratorului de informatică al școlii cu tehnologie modernă (tablete, laptop, videoproiector, tablă interactivă), care au sporit atractivitatea școlii în comunitatea noastră.

  În școală există elevi proveniți din diferite medii sociale și culturale. Acest proiect a dat posibilitatea unor elevi din medii dezavantajate să folosească tehnologii moderne care nu erau la îndemână lor și să le sporească șansa unei educații de calitate, care să reducă decalajul de educație între ei și ceilalți elevi.
  Utilizarea unor astfel de tehnologii oferă posibilitatea profesorului să comunice într-un limbaj pe care copiii îl percep mult mai ușor, dar și o șansă în plus în vederea ocupării, în viitor, a unui loc pe piața muncii.