Descriere

Proiectul a prins viață în urmă cu doi ani, însă el este un mod al meu de a fi. Realizând importanța și bucurându-mă de reușitele cu elevii și părinții acestora am spus că trebuie să promovez și să încurajez cât mai multe cadre didactice să își propună să prioritizeze importanța dezvoltării inteligenței emoționale, în primul rând în viața personală ca mai apoi să fie într-un mod natural desfășurat și cu elevii. Am atras parteneri atât din învățământul preuniversitar, cât și cel universitar. Și am gândit proiectul astfel încât orice cadru didactic sau elev să se poată regăsi. Activitatea constă în realizarea, de către cadrele didactice a unui articol, având ca temă „Dezvoltarea inteligenței emoționale – exemple de bune practici”, iar elevii au fost încurajați și îndrumați de către cadrele didactice să își exprime gândurile și sentimentele în ceea ce privește latura lor socio-emoțională, ce poate și trebuie să fie dezvoltată în mediul educațional. Astfel articolele publicate în cărțile intitulate „Ajută-mă să devin inteligent emoțional!” reprezintă un material – suport pentru orice cadru didactic, iar lucrările elevilor sunt un semnal de atenție asupra conștientizării rolului pe care îl are acest domeniu în viața oricărei persoane. Numărul participanților ne onorează.

Scopul activității

– Oferirea unor exemple de bună practică din experiența pe care o am legată de inteligența emoțională – Conștientizarea cadrelor didactice și a elevilor privind importanta dezvoltării inteligenței emoționale în procesul de învățământ. – Realizarea unor cărți ce vizează schimbul de experiență între cadrele didactice din învățământul preuniversitar și învățământul universitar având ca temă dezvoltarea inteligenței emoționale.

Obiectivele educaționale ale activității

• Să încurajeze elevii să spună ceea ce gândesc fără teama că vor fi judecați.
• Să se desfășoare activități de către cadrele didactice având ca scop dezvoltarea inteligenței emoționale a preșcolarilor/elevilor/studenților.
• Să se promoveze experiența elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare privind dezvoltarea inteligenței emoționale prin intermediul artei și literaturii;
• Să încurajeze schimbul de experiență între școli prin realizarea cărții care va cuprinde toate articolele scrise de cadrele didactice participante.

Relevanța activității

ele mai importante rezultate din punctul meu de vedere sunt momentele din clasă când apar tensiuni și îi observ cum pun în practică cele învățate. Acum am clasa pregătitoare și îmi sunt tare dragi cum aplică ei „cei trei pași pentru a oferi un răspuns asertiv”. Elevii din seria trecută sunt acum clasa a V-a. În cadrul uneia dintre activitățile desfășurate în cadrul opționalului pe care l-am elaborat „Inteligența emoțională și asertivitatea în viața școlarului”, o elevă mi-a spus: „Doamna, nu credeți că ne-ar fi mai ușor să fim asertivi, dacă și părinții noștri ar fi?” Astfel am realizat și un program de formare pentru părinți. În cadrul unei activități cu părinții, în care discutam despre asertivitate, un tătic îmi spune: „Ce bine mi-ar fi prins dacă era și soția!” Așa au luat naștere întâlnirile familiale: mama, tata, elev, profesor. Care au produs minuni în relațiile noastre.