Descriere

Proiectează-ți viitorul
Scopul activităţii:
Dezvoltarea competențelor elevilor din învățământul primar prin implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în activitățile extracurriculare(ODD 7 – energie curată și la prețuri accesibile și ODD 11 – orașe și comunități durabile, ODD 9 industrie, inovație și infrastructură, ODD 17 parteneriate pentru realizarea obiectivelor)
Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
 Dezvoltarea competențelor de gândire critică și comunicare prin metoda Design Thinking
 Dezvoltarea competențelor de calcul și proiectare
 Dezvoltarea competențelor tehnice prin metoda Maker education
Grupul țintă: 35 elevi, 20%
Proiectul a început cu stabilirea parteneriatului cu Asociația All Grow România, sponsorul materialelor pentru ODD7 pentru desfășurarea proiectului.
Metodele de lucru au fost: Design Thinking pentru partea de formare a competențelor de comunicare, de lucru în echipă și evaluare și prezentare a proiectelor elevilor și Maker Education pentru dezvoltarea competențelor tehnice și a celor de cercetare, proiectare și construire a prototipurilor.
Sarcinile de lucru au fost: cercetarea și identificarea problemei din comunitatea locală pe care elevii doresc să o rezolve prin aplicarea unor chestionare părinților, construirea unui circuit de iluminat simplu, construirea de clădiri din diverse materiale, proiectarea clădirilor, construirea prototipului, prezentarea invenției.
Caracterul activităților a fost unul interdisciplinar, urmărind competențele lingvistice, cele de logică și raționament, de identificare a materialelor necesare și realizarea prototipurilor prin aplicații practice.
Produsul final al proiectului a fost o expoziție în care elevii și-au prezentat propriile creații, orașul viitorului.