Descriere

Am realizat un ghid care cuprinde proiecte didactice realizate după modelul ERR, respectiv evocarea – realizarea sensului – reflecţie. Este un model relativ nou şi foarte puţin utilizat de către practicieni. Acest model de proiectare a activităţii pune în centru elevul, se pune accent pe cooperare, învăţare prin descoperire, experimentare. Sarcinile de lucru au un grad mare de interactivitate, informaţiile se transmit pe mai multe canale (text, sunet, imagini, etc.), într-o manieră asociată.

Am realizat proiecte pentru o zi tematică la patru discipline de studiu, respectiv Limba şi literatura română, Matematică, Ştiinţe ale naturii, Arte vizuale şi Abilităţi practice. Am folosit metode interactive, moderne: experimentul didactic, învăţarea prin descoperire, cubul, jurnalul cu dublă intrare, diamantul, etc. Mijloacele didactice utilizate au fost bine primite de către elevi: videoproiector, softuri educationale EDU, materiale reciclabile, jucării. Caracterul interdisciplinar al lecţiilor a făcut elevii să descopere legătura strânsă care există între disciplinele de studiu.

Scopul activității

Popularizarea modelelor de bune practici în rândul colegilor învățători și profesori.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Construirea de argumente și idei noi pe baza celor acumulate până în momentul actual;
 • Identificarea, înțelegerea și realizarea de conexiuni logice între ideile și argumentele proprii;
 • Detectarea unor greșeli de raționament în argumente și prezentări;
 • Identificarea contextului și implicațiile unui argument sau ale unei idei.
 • Relevanța activității

  Acest mod de abordare aduce beneficii şi elevilor aflaţi în dificultate. Ei sunt implicaţi în toate activităţile, colaborează cu ceilalţi colegi pentru a descoperi noi adevăruri. Nimeni nu este criticat sau blamat, gândirea critică are capacitatea de a feri populaţia şcolară nu numai de prejudecăţi, ci şi de pasivitate. Nu se pune accent pe acumularea pasivă de informaţii, ceea ce este un mare avantaj pentru copiii care provin din medii defavorizate şi care sunt deficitari în acest sens. Am descoperit că există chiar un ONG ,,Politeia” (http://politeia.ro/ce-este-politeia/) care desfăşoară activităţi cu elevii din grupuri dezavantajate, iar activităţile lor sunt orientate spre dezvoltarea gândirii critice pentru că este cea mai apropiată de metoda Socratică, care porneşte de la ideea că fiecare om are capacitatea logică de a înțelege și afla orice răspuns. Nu este necesar să înveți pe cineva un anume lucru, ci doar să îi pui întrebările potrivite.

  La clasă am doi astfel de elevi aflaţi în situaţii de risc:

 • M.A.A (10 ani şi 4 luni) – ambii părinţi sunt plecaţi în străinătate, când au plecat el avea 1 an, de atunci locuieşte cu bunicul şi bunica. Este un elev cu rezultate excepţionale, cu performanţe deosebite la matematică (locul I la Concursul Gazeta Matematică Junior la toate etapele, rezultate deosebite la Comper Matematică, paticipant la Olimpiada Judeţeană de Educaţie Civică).
 • A.D.D. (9 ani şi 7 luni) – părinţi divorţaţi, este un elev cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, cu un comportament adecvat, colaborează foarte bine cu toţi colegii, este integrat foarte bine în colectivul clasei. Îi este foarte uşor să-şi găsescă parteneri din cadrul colectivului pentru a desfăşura împreună anumite proiecte.