Descriere

Doamna profesor Mihaila Lizetta s-a implicat într-o serie de proiecte care au avut ca rezultat formarea unor practici şi deprinderi la elevii integraţi precum: „Activităţi în familie şi extraşcolare la Carrefour Berceni”, organizarea unor concursuri interşcolare municipale, cu granturi oferite de Consiliul Local al sectoruui 4 – parteneri ISMB, Primăria sectorului 4, SIIPS S4 : ,,Unde-s doi, puterea creşte”, „Eco-decoraţiuni pascale”, ,,Românaşi şi româncuţe”, Campionatul de popice, an şcolar 2012-2013, Proiectul Educaţional ,,Activităţi şi concursuri pentru familii”, proiectul Educaţional ,,Green Bee”– particicipare şi obţinerea premiului I si titlului de ,,Şcoala green BEE”, Proiectul educaţional ,,Stare de bine”– participare şi implicare în activităţi precum, Festivalul- Concurs municipal de muzică populară pentru copii ,,Hai să dăm mână cu mână”, Spectcolul umanitar ,,Help Simona” – parteneri Palatul Naţional al copiilor, Şcoala Gimnazială Emil Racoviţă, Grădiniţa „Strop de rouă”, Gradiniţa „Panseluţa”, Gradiniţa „Şapte ani”, Asociaţia Copii Muzicieni, Şcoala Gimnazială de arte nr.5, Corsul Presstissimo, aprilie 2019; workshopul ,,Metode complementare de abordare logopedică pentu părinţi şi educatori”, la care am fost propunător şi organizator, în parteneriat cu platforma de elearning Timogo, Gradiniţa „Strop de rouă”, Gradiniţa „Şapte ani” şi Grădiniţa „Panseluţa”.
Din iulie 2018 doamna profesor Mihaila Lizetta a desfaşurat activităţi cu elevii, în cadrul proiectului MENS SANA Măsuri Educaţionale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale POCU ID 108284, în calitate de responsabil activităţi extracurriculare şi dezvoltare personală, este impilcată în proiectul ,,Invitaţie la fair play” în parteneriat cu Jandarmeria Romsa şi ISMB şi elaborarea de subiecte adaptate pentru elevii cu CES, pentru susţinerea examenului de evaluare naţională.

Scopul activității

: Stimularea integrarii si incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, scăderea ratei abandonului şcolar si reducerea fenomenului de bulling

Obiectivele educaționale ale activității

1.Facilitarea accesului si participarii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale prin masuri integrate de sprijin.
2. Desfasurarea de activitati extracurriculare (workshop-uri, concursuri,activitati sportive, artistice, interculturale, tabere si excursii, etc.) si de tranzitie catre urmatorul ciclu de invatamant

Relevanța activității

Elevii şi-au dezvoltat atenţia distributivă, memoria, gândirea, imaginaţia şi vocabularul, cunoştintele lor au cunoscut un salt calitativ, s-a trezit curiozitatea, interesul, sentimentele. S-au format atitudini, şi-au putut autoeduca stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul şi spiritul de răspundere, conturandu-se astfel personalităţi puternice pentru elevii care şi-au învins teama, au devenit mai siguri pe ei, citesc şi memorează, dar şi interpretează un rol, devin mai încrezători în forţele proprii.