Descriere

În prima oră de proiect, elevii s-au documentat, sub îndrumarea profesorului, au strâns și selectat informațiile despre domniile lui Vlad Țepeș, Tudor Vladimirescu și regimul lui Nicolae Ceaușescu, pentru România; despre domnia regelui Ludovic al XVI – lea și a Mariei Antoaneta, pentru Franța.
În a doua și a treia oră de proiect, elevii au realizat produsele finale.
În a patra oră, elevii au prezentat produsele finale, în cadrul unei festivități, cu ocazia zilei Europei, pe 9 mai, la Căminul Cultural, Gura Ocniței.
Pe parcursul celor două săptămâni, elevii, împărțiți pe grupe, au realizat, câte un produs final (informatic: o prezentare ppt, o pagină de ziar și un filmuleț, prezentând fiecare, diferit, aspecte legate de domnitori români și regi ai Franței, care au avut un puternic impact negativ asupra poporului.
Sarcina de lucru:
Cerința este următoarea: „ prezentați modul în care unele personalități istorice, (nu mai mult de trei), au avut un rol important în istoria orașului Târgoviște și modul în care regi ai Franței au avut un rol important în istoria Parisului. Fiecare grup alege canalul de comunicare al proiectului, astfel: filmuleț de 10 minute, prezentare ppt, pagina de ziar. Filmulețul nu trebuie să depășească 10 minute; prezentarea ppt să conțină 15 slide-uri în care să fie inserate maxim 6 fotografii; pagina de ziar să conțină cuprinsul ziarului, un interviu referitor la domnitorii români și francezi, care s-au implicat în istoria celor două țări, un reportaj pe aceeași temă, un editorial, prețul ziarului, nr. apariției ziarului. Personalitățile istorice la care s-au făcut referiri, au fost stabilite de clasa întreagă și au fost aceleași pentru fiecare grup. Astfel, s-a dorit abordarea din perspective diferite ale aceleiași teme. De aceea, conținutul prezentărilor și canalul de comunicare a fost diferit pentru fiecare grup. Fiecare membru al grupului a efectuat acțiunea de documentare și informare pe internet și a adus propriile informații.
Pe rând, fiecare membru al grupului, a inserat în prezentările lor, informațiile selectate în comun, în cadrul grupului, astfel încât, fiecare membru al grupului să contribuie la realizarea produsului final. Elevii au lucrat individual, având la dispoziție și câteva sugestii din partea profesorului, pentru a se documenta pe internet.
Această sarcină a fost realizată pe parcursul a două ore, una de documentare și cealaltă de realizare a produsului final și a avut loc în laboratorul de informatică, unde au avut acces la calculatoare.
În cea de a treia oră au fost prezentate produsele finale, în cadrul activității de celebrare a Zilei Europei, în data de 9 mai, la Căminului Cultural Gura Ocniței.

Scopul activității

Stârnirea curiozității pentru cultura și civilizația Franței, prin învățarea prin proiecte

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea abilităților digitale de lucru, precum și abilităților de lucru în echipă;
Motivarea elevilor pentru învățarea limbii franceze;
Stârnirea curiozității pentru cunoașterea culturii și civilizației Franței;
Dezvoltarea capacității de a gândi critic;
Dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă într-o limbă străină, competență cheie a secolului XXI;
Dezvoltarea competențelor cheie din profilul absolventului de clasa a VIII-a.

Relevanța activității

Prin activitățile acestui proiect, elevii și-au dezvoltat abilitățile digitale de lucru, precum și abilitățile de lucru în echipă, au învățat să colaboreze pentru realizarea unui produs final. Elevii sunt acum mai motivați pentru învățarea limbii franceze, li s-a stârnit curiozitatea pentru cunoașterea culturii și civilizației Franței și li s-a dezvoltat capacitatea de a gândi critic. De asemenea, și-au dezvoltat capacitatea de exprimare orală și scrisă într-o limbă străină, competență cheie a secolului XXI, această activitate constituind punctul de plecare către realizarea altor proiecte, de tip-realizarea unei reviste în limba franceză, pe diferite teme de interes sau realizarea altor proiecte de tip duplex, în două limbi străine. Elevii au lucrat cu interes și plăcere. La sfârșitul proiectului au fost foarte satisfăcuți de munca lor, și-au prezentat produsele finale cu entuziasm și încredere că școala noastră le oferă posibilitatea de a se exprima liber și de a învăța din plăcere.