Descriere

Proiectul s-a bucurat de un real succes in randul cadrelor didactice voluntare, in randul copiilor, al parintilor si al comunitatii locale. Proiectul a fost realizat pe baza colaborarii dintre mai multe unitati de invatamant din domeniul educatiei formale si nonformale. Copiii care au participat la acest proiect, in calitate de beneficiari, au putut face schimb de experienta cu invatamantul nonformal, au fost atrasi la cercurile si la activitatile extrascolare desfasurate prin intermediul unitatii noastre. Acestia s-au simtit apreciati, valorizati, integrati in activitatile propuse si s-au bucurat de empatia si de sustinerea emotionala a voluntarilor.

Scopul activității

Trezirea unor sentimente de toleranţă şi apropiere faţă de unele persoane cu situaţie financiară foarte slabă (copii cu dizabilități, copii orfani, bolnavi, familii nevoiaşe). Sensibilizarea cadrelor didactice și indirect a comunității privind problemele acestor copii și nevoile acestora, precum și responsabilizarea întregii societăți în această direcție.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Realizarea unei activități caritabile prin care copiii de la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc ,,Topoloveni” din subordinea Consiliului Local Topoloveni si Centrul de Consiliere și educare pentru persoanele aflate în situații de risc ,,Sfântul Dumitru,, Topoloveni să se poată bucura de daruri cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui;
  • Promovarea și încurajarea activităților caritabile, sociale și de incluziune socială, dezvoltarea spiritului de voluntariat în domeniul umanitar și a dorinței de a participa la acțiuni de voluntariat;
  • Implicarea activă voluntară și responsabilă a cadrelor didactice în rezolvarea problemelor unor copii și elevi care au situații speciale și sunt totuși copii, au dreptul la viață și afirmare, au dreptul la respect pentru munca lor și au dreptul la o șansă egală cu ceilalți copii, la prietenie și la viață;
  • Întărirea coeziunii și colaborării între instituții de învățământ cu profile diverse pentru realizarea unui act educativ de calitate;
  • Crearea premiselor pentru integrarea copiilor cu CES în comunitate, cunoașterea acestora, a nevoilor și preocupărilor de zi cu zi a acestor copii;
  • Dezvoltarea comunicării între cadrele didactice și transfer de experiență în domeniul psihopedagogic și social- caritabil;
  • Dezvoltarea experienței didactice a cadrelor participante, în ce privește activitățile extrașcolare și umanitare
  • Relevanța activității

    Pastrand traditia crestina, copiii si profesorii implicati in proiect au oferit semenilor lor momente deosebite: de colaborare, de munca in echipa, de apreciere si sustinere a copiilor cu nevoi speciale, a copiilor proveniti din medii familiale defavorizate socio- economic, a copiilor proveniti din familii monoparentale, a copiilor cu deficiente locomotorii, cu deficiente de vorbire, din spectrul autist sau cu sindrom Down. Sensibilizarea semenilor nostri la asemenea probleme cu care se confrunta o parte din copii si familiile acestora a fost premisa de la care a pornit acest proiect umanitar.