Descriere

Activitățile desfășurate s-au împărțit în două tipuri principale, variind in functie de activitatile specifice:
– activitati extradidactice: cercuri de discipline( matematică și explorarea mediului, dezvoltare personală, comunocare în limba română), ansambluri sportive și artistice, concursuri, olimpiade etc
– activități extrașcolare: proiecte de ecologie și formare civica, excursii, acțuni social-culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci, cabinete stomatologice, la posture locale de televiziune etc), educație parental.

Scopul activității

În activitățile integrate accentul va cadea pe acțiunile de grup și nu pe cele cu întreaga clasa, în care o idee transcede granițele diferitelor discipline și organizează cunoașterea în funcție de noua perspectivă, respectând tema de interes.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Stimularea capacității de autogospodărire
 • Completarea orizontului de cultura din diverse domenii
 • Asigurarea unui mediu propice exersarii si cultivarii diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati
 • Formarea capacității de relaționare și legarea unor prietenii
 • Reducerea reacțiilor și atitudinilor negative
 • Minimalizarea sentimentelor de marginalizarea a copiilor cu cerințe educaționale speciale și a celor proveniți din medii defavorizate.
 • Relevanța activității

  În urma derulării proiectului elevii și-au cultivat unor trasaturi cum ar fi: curiozitatea, admiratia, imaginația, gândirea critică, spontaneitatea și plăcerea în experiențele estetice se realizează pe calea predarii integrate, pe subiecte sau unități tematice.

  Ca urmare a implicarii intregului colectiv in activitati integrate, au fost reduse reactiile negative, egocentrismul , atitudinile negative fata de copii cu nevoi speciale sau proveniți din medii sărace.