Descriere

Piesele mozaicului nostru sunt: Limbă și cultură, Sărbători locale, Costume tradiționale, Mâncare tradițională și ritualuri, Religie și tradiții religioase, Meșteșuguri, Viața de familie și viața comunităților locale, Atmosfera multiculturală din regiune. Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului – cele din mobilități, dar și cele lunare – au fost dezvoltate competențele lingvistice ale elevilor și profesorilor prin exersarea unei limbi străine în cadru real, concret. De asemenea, au fost dezvoltate competențele informatice ale acestora, mare parte a activităților fiind realizate online sau cu ajutorul aplicațiilor informatice. Astfel, elevii au folosit aplicația makebeliefs.comix.com pentru realizarea unor benzi desenate despre activitățile din proiect, iar profesorii au folosit aplicația madmagz pentru realizarea jurnalului online al proiectului, jurnal care a avut 6 apariții, după fiecare mobilitate desfășurată în proiect. Competențele sociale au fost dezvoltate, elevii fiind în interacțiune directă cu elevi de diferite naționalități, religii, condiție socială din cele 8 regiuni ale Europei, astfel încât au putut realiza un schimb de bune practici legate de activitățile școlare, de timp liber, cunoștințe culturale.

Scopul activității

Scopul principal al proiectului este acela de a arăta diversitatea sub formele ei pozitive, elevii fiind încurajați să discute despre problemele globale și să învețe că A FI DIFERIT NU ESTE RĂU.

Obiectivele educaționale ale activității

Proiectul european EUROMOSIACA, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 2 – parteneriate strategice doar între școli, cu numărul de referință 2017-1-LV01-KA219-0335419_7 are ca obiectiv principal diversitatea și includerea socială și culturală prin încurajarea dialogului în comunitățile locale și școli, în opt regiuni europene.

Prin acest proiect s-au dezvoltat competențele sociale, lingvistice, culturale ale elevilor și ale profesorilor, prin activități de learning/teaching/training și întâlniri transnaționale de proiect care au avut rolul de a dezvolta competențele de ”manageriere” a proiectelor cu finanțare europeană, dar și de manageriere a școlilor din cele opt regiuni europene.

Relevanța activității

Pentru Școala Gimnazială nr. 1 Vlădești, o școală din mediul rural, care nu a amai avut proiecte cu finanțare europeană în derulare, până în 2017, acest proiect a fost începutul unor noi drumuri, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Pentru elevii din mediul rural a fost o ușă deschisă pentru a cunoaște lumea, pentru a –și îmbunătăți competențele lingvistice și informatice, pentru a aduce schimbarea în școala lor. Pentru profesori a fost un schimb de bune practici cu colegi din alte 7 regiuni, iar schimbarea mentalității și a modului de a desfășura activitatea didactică s-a schimbat.

Sâmburele schimbării a fost plantat, iar elevii și profesorii încearcă acum să arate tuturor schimbarea pe care au făcut-o.

Pentru elevii din mediul rural, A FI DIFERIT NU MAI ESTE RĂU acum, este doar acceptarea diversității și dorința de a schimba in bine viața lor din școală, dar și din comunitate. Descoperirea atâtor elemente comune – istorie, artă, hrană, ritualuri, religie, arhitectură, haine, sărbători – a condus către acceptarea fără rezerve a celor care la prima vedere par diferiți dintre colegii lor, colegi care până acum nu erau acceptați întotdeauna în anumite grupuri.

În power pointul Euromosaica Cred pe care l-am atasat sunt descrise activități, listate link uri sugestive și concluzii despre proiect.