Descriere

Timp de doi ani (2018-2020), Școala Gimnazială Nr.1 Micești, participă alături de alte 4 școli din județ, la activitățile Proiectului A.D.A.P.T. (,,Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii”), organizat de C.J.R.A.E Argeș, prin Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România, finanțat prin granturile SEE 2014-2021.
Am ales Proiectul A.D.A.P.T, deoarece acesta propune o viziune nouă asupra problemei integrării copiilor romi în școală prin coordonatele sale- formarea cadrelor didactice, construirea unui curriculum adaptat și implementarea lui, dezvoltarea metodelor de lucru inovatoare- proiectul urmărește stimularea participării elevilor și a părinților de etnie romă la viața școlară și socială a comunității din care provin.