Descriere

Proiectul „Mă-ntorc la tine, Mare Neagră” include mai multe secțiuni, menite să antreneze elevii în activități de documentare,elaborare de proiecte interdisciplinare, valorizarea abilităților artistice, creative ale elevilor, implicarea în activități de intervenție practică pozitivă în protejarea mediului marin:

 • Sesiune de comunicări științifice ale elevilor – domenii: biologie, geografie, istorie, religie, matematică, fizică, chimie, sport, creații literare;
 • Expoziția de pictură – Energii maritime; expoziția de machete din materiale reciclabile
 • Carnavalul Mării Negre
 • Piesa de teatru antic Olimpicii (2017)

Scopul activității

Prin acest proiect am intentionat să atrag atenția în rândul elevilor și cu ajutorul lor, în rândul comunităţii, asupra importanței Mării Negre pentru țara noastră, a consecințelor grave ale poluării, precum și a conștientizării aportului internațional al țărilor riverane Mării Negre în protejarea și conservarea resurselor ei.

Împreună cu părinţii, școala îşi are rolul ei bine stabilit, în formarea comportamentului ecologic pentru a utiliza sustenabil resursele planetei.

Proiectul „Mă-ntorc la tine, Mare Neagră!” urmărește dezvoltarea abilităților de comunicare, documentare, explorare și creativitatea elevilor.

Marea este o sursă de inspirație pentru arta plastică și poezie. Din această perspectivă, proiectul își propune să valorizeze creațiile elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și cunoașterea unor scriitori tulceni de succes care au adus o contribuție deosebită în dezvăluirea trecutului spațiului ponto-danubian.

Proiectul a debutat în anul 2015 la Școala Gimnazială nr. 12, Tulcea, iar din 2016 până în prezent, evenimentul se desfașoară la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (ICEM, Tulcea)

Obiectivele educaționale ale activității

 • Antrenarea elevilor în activități de documentare care să contribuie la formarea unui comportament etic și a unor deprinderi de protejare a mediului marin, prin abordarea interdisciplinară a problemelor biomului Marea Neagră;
 • Cooperarea elevilor în acțiuni concrete de cunoaștere, cercetare și intervenție practică pozitivă în ceea ce privește mediul marin, prin activităţilor educative organizate la CMEDD;
 • Folosirea muzeului ca mediu în procesul de învăţare, facilitând completarea cunoştinţelor şi asimilarea de informații despre flora și fauna marină şi relictele pontocaspice din limanuri şi complexul lagunar Razim- Sinoe.
 • Stimularea motivației pentru explorarea valorilor naturale ale Mării Negre din perspectivă cultural-artistică-etnografică.
 • Valorizarea competențelor artistice-interpretative ale elevilor prin prezentarea unei piese de teatru(Olimpicii) scrisă de profesorul coordonator(Stupineanu Valentina)
 • Relevanța activității

  La activitățile proiectului au colaborat inclusiv elevi aflați în risc, respectiv cu CES.Lucrând în echipă au realizat machete, au pictat.Un moment de bucurie a fost cel al prezentării contribuției lor, când au avut ocazia să fie apreciați și aplaudați de asistență.

  O parte din această categorie de elevi au asistat și la simpozion, fiind atenți la prezentările colegilor lor.

  În piesa de teatru a avut un rol(titan) și un elev cu CES, costumul lui fiind asigurat de societea umanitară Albă ca zăpada.