Descriere

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 15 rânduri, menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.)
Proiectul de adresează unui număr de 900 de elevi din școlile partenere (Școala Gimnazială Sf. Gheorghe, Giurgiu și Școala nr. 10, Giurgiu), copii din căsuțe de tip familial, cadre didactice. Beneficiarii direcți sunt cei 900 de elevi și cadre didactice din școlile partenere, copiii din grupurile dezavantajate. Beneficiarii indirecți sunt părinții elevilor și comunitatea locală.
În derularea proiectului au fost propuse următoarele activități: Cumpăr un calendar și ajut un suflet, Săptămâna fructelor și legumelor donate, Sărbătorile de iarnă în suflet de copil-Cadoul din cutia de pantofi, Ziua persoanelor cu dizabilități, Voluntar pentru o zi-Ziua voluntariatului, Târgul de mărțișoare, Dăruim lumină și zâmbete, Din suflet pentru suflet-Târgul de jucării.
Activitatea principală a Proiectului Din inimă pentru inimă este una social-caritabilă, prin care am dorit oferirea unor modele pozitive, valorizarea competențelor individuale, promovarea spiritului de echipă și de fair-play, respectul față de ceilalți participanți, cultivarea și dezvoltarea spiritului de într-ajutorare și empatizare cu persoanele aflate în dificultate, provenite din grupuri dezavantajate. Elevii implicați în proiect vor învăța să dăruiască, să ajute, să asculte, să se implice în acțiuni civice, care vor conduce la formarea unei conduite și conștiințe morale, care stau la baza formării personalității. Toate acțiunile și deprinderile morale se vor transforma, pas cu pas, în trăsături de ordin moral-civic, ceea ce înseamnă un lucru benefic pentru societatea noastră.
În cadrul acestui proiect acțiunea voluntarilor este benefică: elevii-voluntari se implică în activitățile proiectului, oferind din timpul, energia, considerația, interesul, potențialul creativ lor unor persoane aflațe în nevoie: copii aflați în plasament familial, copii din căsuțe de tip familial, copii instituționalizați etc. Astfel, cu ajutorul elevilor-voluntari s-au colectat materiale specifice diferitelor ocazii, care au fost oferite copiilor aflați în dificultate și care au nevoie de atenție și ajutor.

Scopul activității

Sensibilizarea elevilor și a profesorilor din unitățile de învățământ partenere cu privire la situația dificilă în care se află copiii din grupuri dezavantajate, prin implicarea în activități de voluntariat, cultivarea în rândul elevilor a bucuriei, satisfacției de a ajuta și conștientizarea de către aceștia a importanței acestui act nobil.

Obiectivele educaționale ale activității

* Încurajarea și stimularea interesului pentru acțiunile caritabile,
* Dezvoltarea spiritului de într-ajutorare,
* Dezvoltarea atitudinii de relaționare între copii, dar și cu copiii afați în nevoi,
* Dezvoltarea atitudinilor tolerante și de solidaritate față de persoanele cu nevoi speciale,
* Dezvoltarea atitudinilor pozitive cu privire la implicarea în acțiunile de voluntariat,
* Sensibilizarea elevilor cu privire la necesitatea activităților de voluntariat.

Relevanța activității

Participând la activității caritabile, elevilor li se dezvoltă anumite competențe-cheie, elevii-voluntari oferă exemple de solidaritate și educație, oferă ajutor celor aflați în nevoi. Elevii din grupuri dezavantajate au beneficiat de sprijin material și suport afectiv pe toată durata derulării proiectului. Sentimentul elevilor care au dăruit a fost acela că și-au făcut singuri un dar, aducând bucurie în inima unui copil. Consider că aceste activități dezvoltă elevilor responsabilitatea, sensibilitatea, respectul, empatia – valori esențiale pentru raportarea la sine și la ceilalți, la formarea unei personalități armonioase.