Descriere

Noi, cei mai tineri, avem întipărite în minte rămăşiţe de amintiri ale unor serbări câmpeneşti la care priveam miraţi costume populare ce nu ne spuneau mare lucru despre cei care le purtau sau auzeam cậntece şi doine ce ne mậngiau sufletul fără să înţelegem cum şi de ce… dar simţeam chemarea aceea surdă ce ne îndemna să ajungem printre oamenii care le trăiau.
Proiectul propus este unul ambițios care implică un număr apreciabil de parteneri (Școala Gimnazială Ploscuțeni, Primăria Ploscuțeni, Biblioteca Municipală Adjud, Asociația Familia Kolping Ploscuțeni și alte școli participante la proiect, având ca scop principal renașterea lumii satului cu horele și sărbătorile ei vechi și minunată.

Scopul activității

Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Optimizarea activităţilor educative prin activităţile extracurriculare;
 • Cunoaşterea istoriei, tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi ale altor localităţi din diferite zone ale Moldovei;
 • Conştientizarea importanţei păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor;
 • Adoptarea unor atitudini pozitive faţă de obiceiurile străbune;
 • Culegerea şi prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri din zonele natale;
 • Socializarea şi stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare;
 • Facilitarea accesului la educație a elevilor din medii defavorizate.
 • Relevanța activității

  Participând la activitățile proiectului, elevii au fost antrenați în procurarea de izvoare de istorie și tradiție locală, în reproducerea sau recrearea acestora. Aceasta a contribuit la dezvoltarea interesului pentru componentele vizate, la integrarea anumitor elevi cu risc școlar într-un grup care să-i motiveze. Satisfacția efortului depus de elevi este și mai mare când acesta este apreciat de întreaga comunitate, când li se recunoaște munca și produsul acesteia are valoare și primește recunoașterea cuvenită.

  Unii dintre elevii noștri sunt în risc de abandon școlar din cauza situației materiale și a celei familiale. Ei se integrează perfect în cadrul proiectului, mai ales datorită faptului că în cadrul lor nu există catalog sau teme impuse, teste sumative sau evaluări periodice. Motivați de recunoașterea talentelor lor în cadrul comunității restrânse a satului sau a celei lărgite a internetului, copiii care provin din medii defavorizate se implică și, pe nesimțite, se integrează în colecticul clasei, realizează că pot fi utili, că pot colabora și relaționa cu ceilalți colegi, că sunt importanți și munca lor contează.Un exemplu foarte bun este eleva B M care, orfană de mamă, crescută de cei doi bunici, este dornică să se afirme, să participe la concursuri și festivaluri( foto 5, alături de coordonatorii Violeta Mihăeș, Benedic Monica și eleva Melisa Corban).