Descriere

Conținutul activității:
Exemplificarea metodei proiectul în lecţia de religie
Tema lecției – Activitate practica – actiune filantropica, Cls. a VI-a

Metode:
Metoda proiectul

Sarcini de lucru:
• Elevii sunt grupaţi în doua echipe ;
• Fiecare echipă trebuie sa identifice un grup țintă din comunitate, caruia dorește să i se adreseze;
• Fiecare echipă trebuie sa identifice nevoile grupului țintă defavorizat ales;
• Fiecare echipă stabilește etapele proiectului și îl prezintă în fața clasei, pentru a fi votat;
• Se analizează și se alege proiectul câștigător;
• Proiectul câștigator se pune în aplicare.

Caracter interdisciplinar: specific disciplinei: cultură civică, educație socială,
Parteneriate:
1. Încheierea unui parteneriat de colaborare cu Centrul de Educație Incluzivă Roșiori de Vede;
2. Încheierea unui contract de colaborare din cadrul altui proiect SNAC;
3. Parteneriat cu Biserica Locală(s-a implicat în derularea activității);
4. Parteneriat cu Primăria(ne-a însoțit și ne-a pus la dispoziție microbuzul școlar, cu care am trasportat pachetele);
5. Parteneriat cu Asociația de părinți a Școlii Gimnaziale Nr.1 Maldaeni(s-a implicat în strângerea fructelor și a alimentelor)

Scopul activității

 • Oferirea unui model de bună practică în educație care să presupună cunoașterea nevoilor și intereselor fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și a clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale), implicarea actorilor relevanți din comunitate în activitățile de învățare.
 • Sprijin umanitar aordat elevilor din cadrul C.S.E.I. Rosiori de vede
 • Realizarea de bune practici creative în educație, care să presupună următoarele aspecte:
  • aplicarea în mod creativ și inovativ a programelor școlare la nivel gimnazial și care să genereze schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi; o folosirea de metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
  • utilizarea eficientă/generarea de Resurse Educaționale Deschise;
  • facilitarea accesului la educație pentru copii din medii defavorizate, prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.
 • Obiectivele educaționale ale activității

 • Revigorarea spiritului civic prin promovarea valorilor de solidaritate a elevilor si cadrelor didactice prin implicarea in actiuni de voluntariat;
 • Punerea în valoare, la nivel local și județean, a unor exemple de bune practici în educație, care să aducă beneficii sistemului educațional și să contribuie la:
  • îmbunătățirea calității și atractivității actului educațional și ameliorarea rezultatelor școlare, cu accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantaje;
  • crearea unui spațiu educațional incluziv, atat pentru elevii din scoala, cat si pentru elevii Centrului de Educatie Incluziva rosiori de Vede-detinatarii proiectului;
  • diseminarea exemplelor de bune practici în predarea și evaluarea creativă la nivel de sistem.