Descriere

“ Înc-o dată, iar şi iară…
A iubi e primăvară….
Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii vor desfăşura şi acţiuni de obţinere a unor mici venituri din munca lor, care apoi vor fi orientate în scopul achiziţionării de materiale didactice necesare pentru o mai buna desfăşurare a activităţilor didactice.

Scopul activității

 • Formarea unor abilităţi antreprenoriale şi de comunicare prin desfăşurarea unor activităţi educative, cu un pronunţat caracter practic;
 • Stimularea şi promovarea capacităţilor creative ale elevilor;
 • Cultivarea şi dezvoltarea simţului estetic al elevilor.
 • Obiectivele educaționale ale activității

 • Educarea spiritului de colaborare, prietenie cu alţi copii;
 • Sensibilizarea părinţilor pentru a-i determina să se implice în activităţile ce se organizează cu copiii;
 • Culegerea şi valorificarea unor materiale menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile legate de mărţişor şi legenda acestuia;
 • Stimularea activităţii în grup;
 • Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei;
 • Obţinerea unor fonduri;
 • Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii;”
 • Relevanța activității

  În cadrul activităților proiectului, au fost antrenați toți elevii, printre ei aflându-se și elevi în situații de risc (CES, grupuri marginalizate), care au fost antrenați și ajutați, rezultatele finale fiind remarcabile.