Descriere

Proiectul a pornit de la ideea că abordarea matematică a situațiilor cotidiene, cerută de programa școlară, solicită un tip de gândire deschisă şi creativă, acesta fiind modelul perfect pentru exersarea gândirii critice la elevi. Am urmărit abordarea conținutului matematic Elemente de organizarea datelor în situații practice prin realizarea, aplicarea și interpretarea unui chestionar, utilizarea procentelor, a graficelor, tabelelor sau diagramelor statistice în exprimarea concluziilor „cercetării”. Abordarea digitală a temei a apărut ca o nevoie în contextul activității didactice on-line, proiectul fiind un prilej de formare la elevi a competențelor TIC, prin utilizarea aplicațiilor Google în toate etapele proiectului. Elevii au folosit Docs pentru elaborarea chestionarului, Forms pentru aplicarea chestionarului unui număr de elevi și părinți, Sheets pentru centralizarea datelor și Slides pentru interpretarea și comunicarea concluziilor. Abordarea integrată a temei este centrată pe realitatea momentului, pe problemele generate de învățământul on-line, conținuturile și competențele disciplinei integrându-se în jurul acestora. Am ales să îmbin activitatea asincron cu cea sincron și formele de organizare, elevii lucrând individual și pe grupe, pentru încurajarea comunicării și a colaborării în învățare.

Scopul activității

Organizarea, prelucrarea şi reprezentarea, în format digital, a datelor culese prin intermediul chestionarului sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora

Obiectivele educaționale ale activității

1) elaborarea unui chestionar cu 10 itemi, pe tema eficienței educației on-line în școala noastră;
2) utilizarea aplicatiilor Google (Docs, Sheets, Forms, Slides) pentru colectarea, organizarea, prelucrarea datelor culese;
3) utilizarea unui procent dintr-un număr natural (procent din numărul elevilor uneia sau mai multor clase) pentru a exprima concluziile sondajului de opinie;
4) reprezentarea datelor culese în urma aplicării chestionarelor sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice;
5) analizarea unor situaţii practice (eficiența predării- învățării în cadrul școlii on-line) cu ajutorul procentelor şi a colecţiilor de date;
6) creșterea interesului pentru utilizarea tehnologiei în rezolvarea unor situații practice și a motivației pentru învățare în mediul on-line.

Relevanța activității

În doar 2 săptămâni, elevii s-au familiarizat cu aplicațiile Google pe care le-au utilizat în cadrul „cercetării”, produsele finale fiind interpretări ale datelor colectate, exprimate procentual și ilustrate prin grafice statistice. Competențele formate au stat la baza activității lor școlare ulterioare, la alte discipline, în contextul predării on-line. Rezultatele proiectului au creat elevilor sentimentul utilităţii produselor realizate, iar profesorilor motivația pentru utilizarea instrumentelor Google în activitatea didactică. La nivel individual, succesul a contribuit la creșterea stimei de sine, le-a dat copiilor încredere în activitățile de învățare desfășurate on-line și la creșterea interesului pentru utilizarea TIC în rezolvarea unor situații practice. La nivelul organizației, concluziile sondajului au contribuit la creșterea calității activității on-line din școală