Descriere

Proiectul conține următoarele activități: Să facem cunoștință, A răsărit un Luceafăr!. Carte pentru mine, Cunoașterea valorilor naționale: Creangă, Slavici, Caragiale, Mirajul Sărbătorii Pascale, Lumina divina – tradiție creștină si creativitate, Analiză și sinteză. Activitatea principală, A răsărit un Luceafăr!, constă în activități pe ateliere de lucru cu caracter interdisciplinar: realizarea unei expoziții, concurs cu premii vizând recitare de versuri eminesciene, poezii sau eseuri închinate marelui scriitor, compoziții plastice inspirate din creațiile poetului.

Sarcinile de învățare vizează creativitatea, atitudinea și convingerile elevilor, iar metodele didactice sunt adaptate la specificul fiecărui copil, urmărindu-se transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, prin implicarea actorilor relevanți din comunitate în activitățile de învățare (Muzeul Porților de Fier, Biblioteca LG. Bibicescu, Capela Sf. Pantelimon).

Scopul activității

Proiectul urmareste formarea și dezvoltarea unor competențe educaționale, creștine, cultivarea interesului pentru lectura și a placerii de a citi, a gustului pentru estetic in domeniul literaturii, artei și cunoașterea și valorificarea literaturii românești, a traditiilor, prin respectarea, practicarea și transmiterea ei generațiilor actuate și viitoare.

Obiectivele educaționale ale activității

 • construirea unui mediu educațional care sa motiveze toți copiii in procesul instructiv – educativ;
 • extinderea activității școlare in zone din afara școlii;
 • prevenirea/reducerea absenteismului/abandonului școlar;
 • audierea a diferite lecturi/cărți adecvate vârstei;
 • observarea asemănărilor și a deosebirilor dintre textul scris, dramatizare și ecranizarea acestuia;
 • manifestarea interesului pentru valorile literare și creative;
 • exprimarea gândurilor și a sentimentelor în texte;
 • cooperarea în diferite situații de comunicare;
 • Relevanța activității

  Activitățile proiectului pot fi considerate exemplu de bune practici, prin interesul acordat categoriilor de elevi aflați in risc, metodele și strategiile didactice interactive utilizate generând îmbunătățirea calității și atractivității actului educațional.

  Elevii cu dificultăți de învățare, cei proveniți din familii monoparentale, cei dezavantajați material, au fost motivați să-și atingă și să-și valorifice propriul potențial. S-a constatat ca implicarea acestora într-o activitate și promovarea creațiilor lor atrage dorința de a participa și la alte activități, intensificându-se interesul pentru lectură, pentru valorile literare și creștine ale poporului român