Descriere

Proiectul educaţional s-a desfăşurat în parteneriat, între Șc. Gimn. „Dr. Aurel Vlad” Orăștie și Șc. Gimn. „Mircea Sântimbreanu” Brad. Activităţile susţinute în cadrul acestui parteneriat au atins diversitatea religiilor şi a modurilor de viaţă specifice, a pus accent pe interdisciplinaritate, incluzând elemente de: literatură, limbă, istorie, geografie, abilităţi practice, educaţie plastică şi educaţie civică. În calendarul proiectului au fost cuprinse diverse activități: Crăciunul copiilor, Tradiții și obiceiuri de iarnă românești, prezentarea localităților Orăștie și Brad, Ziua Mamelor, Sărbătoarea primăverii, Ziua Internațională a Copilului. S-au desfășurat activități artistice, au avut loc vizionări de CD-uri, DVD-uri cu tradiţii şi obiceiuri, activități practice de realizare de poboabe pentru badul de Crăciun, felicitări și mărțișoare, confecționare de măști, expoziții, șezătoare de ziua mamei, prezentare de obiceiuri și tradiții, etc. Prin intermediul parteneriatului, copiii, indiferent de etnie, s-au bucurat și de multitudinea metodelor folosite: conversaţia euristică, dezbaterea, lectura predictivã, lectura în perechi, mozaicul, brainstormingul, studiul de caz, jocul de rol, pictura, activităţi practice, problematizarea, dramatizarea, învăţarea prin descoperire, munca în echipă, expunerea, fotografia, filmul,, conversaţia, dialogul, ciorchinele, investigaţia, cubul, turul galeriei.

Scopul activității

Promovarea comunicării între elevi din şcoli diferite şi de etnie diferită prin punerea bazelor unei convieţuiri pozitive, care va contribui la păstrarea multiculturalităţii şi a identităţii fiecăruia în parte, prin respect reciproc;

Obiectivele educaționale ale activității

– să se realizeze o intercunoaştere a elevilor prin intermediul produselor activităţilor desfăşurate de fiecare grup de copii în parte;
– să descrie trăsături caracteristice ale grupurilor etnice (majoritare şi minoritare) care trăiesc pe teritoriul ţării noastre: denumire, limbă vorbită, cultură, literatură, religie, folclor, tradiţii culinare, etc.;
– să exploreze asemănările şi deosebirile generate de cultură dintre persoanele care convieţuiesc într-un anumit spaţiu geografic;
– să găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la anumite teme de interes comun (cuvinte, expresii, cântece în limbi diferite, creaţii literare, plastice şi artistice);
– să-şi formeze o atitudine tolerantă, deschisă, de acceptare şi înţelegere între români şi alte naţionalităţi.

Relevanța activității

Întreaga activitate desfășurată la nivelul elevilor a dus la stabilirea unor relaţii de prietenie şi cooperare între copiii celor două instituții școlare. Toţi elevii, indiferent de zona în care locuiesc, de naţionalitate sau de religie, au înțeles că trebuie să fie prieteni şi că sunt egali în drepturi pentru că doar împreună pot construi o lume în care copiii se pot bucura de copilărie în pace, prietenie și armonie.