Descriere

Proiectul derulat de doamna Crăciunaș Corina-Ioana, „Prietenia – cel mai de preț dar”, s-a derulat pe perioada unui an școlar și a fost unul eficient, util, inspirator. A făcut apel la învățarea în contexte ludice, foarte eficientă la școlarii mici. A fost un exercițiu integrativ și afectiv, menit să încurajeze elevii în dezvoltarea abilităților în domenii creative și nu numai. De asemenea, dezvoltarea inteligenței sociale și emoționale la elevii din ciclul primar este o prioritate, iar acest proiect a contribuit din plin la acest aspect. Un mare câștig al acestui proiect a fost tocmai faptul că a generat o emulație la nivelul tuturor actorilor și partenerilor educaționali. Voluntariatul, munca în echipă, au construit elemente ce au adus plus valoare și sustenabilitate proiectului.
Maximizarea potențialului creativ al fiecărui elev, indiferent din ce categorie socială provine, este un deziderat educațional al școlii noastre. Modelul este flexibil, adaptabil, fezabil, instrumentele utilizate permițând și încurajând acest lucru, inclusiv în domeniul educației formale, nu doar în contexte non-formale.
Prin exemplul de bună practică propus s-au desfășurat activități originale și creative, astfel încât participanții, prin schimbul real de experienţă, au reușit conștientizeze importanța muncii în echipă și a respectului faţă de semeni, dezvoltându-și creativitatea și flexibilitatea. Fiecare copil în parte a fost încurajat să descopere şi să înţeleagă că sunt diferiți, dar egali și că, la urma urmei, pot deveni cei mai fideli prieteni și parteneri, dacă își dorim și le pasă. Incluzând, în mod direct, copiii cu nevoi speciale și copiii rromi în activități bazate pe munca în echipă, joc de rol și învățare ludică, prin intermediul noilor tehnologii, propunătoarea a valorificat nevoile de învățare ale acestora, maximizând toleranţa şi flexibilitatea, în ceea ce priveşte diferenţele fizice, socio-culturale, lingvistice şi psihologice existente între copii.
În urma derulării proiectului, cei 31 de elevi din şcoala de masă au legat relații de prietenie și au dezvoltat atitudini pozitive față de cei 12 elevi din învățământul special și cei 27 de copii rromi, pentru a-i ajuta pe cei din urmă în procesul de formare a autonomiei personale. Elevii din învăţământul de masă și cadrele didactice din instituțiile partenere s-au implicat în activităţi de voluntariat desfăşurate cu copiii aflați în situații de risc şi în afara prezentului program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională.
Totodată, au fost realizate parteneriate cu instituții importante din județ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța”, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Aghireș şi Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, precum și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj.

Scopul activității

Integrarea și susținerea copiilor cu dizabilități și a copiilor proveniți din familii de altă etnie, precum și schimbarea mentalităţii şi a atitudinii elevilor faţă de aceştia; mijlocirea de către elevii din şcoala de masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu dizabilități, prin implicare directă în formarea autonomiei personale a acestora.

Obiectivele educaționale ale activității

• Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, sportive, cultural-artistice şi de abilitate practică;
• Realizarea educaţiei pentu toleranţă, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de calităţile şi defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie etc;
• Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală;
• Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în programul educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;
• Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de la şcoala de masă cu programe şcolare diferite şi cei din învăţământul special, pentru a-i ajuta pe cei din urmă în procesul de formare a autonomiei personale;
• Încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica activităţilor de voluntariat desfăşurate cu copii cu nevoi speciale şi în afara prezentului program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

Relevanța activității

Prin intermediul activităților propuse în cadrul proiectului, propunătoarea a reușit să le schimbe elevilor atitudinea față de copiii cu dizabilități și față de copiii poveniți din familii de altă etnie. Implicarea elevilor din şcoala de masă a condus la o bună integrare socială a elevilor cu dizabilități, prin implicare directă în formarea autonomiei personale a acestora. Riscul de abandon școlar al copiilor proveniți din familii defavorizate a fost în scădere față de anii școlari precedenți, înregistrându-se o frecvență de 70%, față de anul școlar 2017-2018, când s-a constatat o frecvență de 56%, sau anul școlar 2016-2017, cu un procent de 48%. Copiii cu cerințe educaționale speciale implicați în proiect au înregistrat un progres în ceea ce privește stima de sine și dezvoltarea unor deprinderi de autonomie personală, iar elevii din învățământul de masă au devenit mai responsabili, conștiicioși și organizați în ceea ce privește programul de învățare. Totodată, rezultatele elevilor s-au materializat și în produse handmade (mărțișoare, decorațiuni pentru Crăciun și pentru Paște), care au fost valorificate în cele trei târguri caritabile organizate cu scopul de a veni în ajutorul unor copii nevoiași din județ. În urma acestor acțiuni, s-au donat cărți, rechizite și produse de igienă personală în valoare de 9870 de lei.