Descriere

Povestea „Aventurile Hârtiei” este o creație originală adaptată atât specificului vârstei elevilor ciclului primar cât și programei din mediul nonformal pentru Arte vizuale. Povestea cuprinde 30 de episoade în care personajele principale Hârtia, Amare de tipar, Semnul de carte și Ascuțitoarea sunt actori în diverse aventuri pe care elevii le ilustrează rând pe rând conform temelor și tehnicilor descrise în subsolul fiecărui episod. Narațiunea este presărată cu momente amuzante, interactive și palpitante care îi antrenează pe elevi, iar tehnicile creative propuse sunt atent selectate pentru a-i stimula și a-i scoate din monotonie. Metodele de lucru folosite sunt brainstorming, încurajarea observației și a documentarii pentru anumite subiecte, narațiunea unor acțiuni care dezvoltă imaginația, creativitatea și stima de sine a elevilor. Sarcinile de lucru sunt variate și descrise meticulos, acestea presupun redarea cursivă a aventurilor personajelor în tot atâtea tehnici și aplicații noi. Caracterul interdisciplinar este asigurat de firul narativ bogat al poveștii care implică achiziții din domenii precum literatura, geografia, dezvoltarea personală, fizică, spațiul cosmic, natură, muzică.

Scopul activității

Asigurarea formării și dezvoltării competențelor specifice Educației Plastice la elevii de ciclu primar în contextul actual în care relația dintre profesor și elevi este intermediată de mediul online și offline.

Obiectivele educaționale ale activității

1. Utilizarea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor artistice variate;
2. Dezvoltarea competențelor de literație și altele interdisciplinare adaptate la specificul disciplinei de Arte vizuale;
3. Stimularea sensibilităţii, a imaginaţiei, creativităţii şi a exprimării artistice;
4. Asigurarea continuității achizițiilor în rândul elevilor prin predarea noilor cunoștințe în mediul online.

Relevanța activității

Elevii au primit povestea cu mare deschidere și prezență de spirit participând cu interes la activități și manifestându-și nerăbdarea pentru a afla întâmplările din episoadele următoare. La finalul lunii august când povestea va fi postată în întregime online, elevii vor reuși să își completeze Marea Carte a „Aventurilor Hârtiei” care cuprinde o scurtă prezentare a poveștii și ilustrațiile celor 30 de episoade.