Descriere

Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi și conștientizarea de către aceștia a importanței pe care o are lectura în dezvoltarea vocabularului și în construirea și desăvârșirea personalității lor.

Obiectivele urmărite: – cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură; – sublinierea importanței valorilor universale și a educației pentru valori; – dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi; – introducerea, conservarea și transferul patrimoniului cultural imaterial din generație în generație;
– dobândirea abilităților de alfabetizare digitală; – încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate de lectură .