Descriere

„Povestea țării mele” este un proiect pe care l-am conceput din dorința de a face cunoscută copiilor povestea formării poporului român, de a-i face să perceapă corect timpul istoric și să se raporteze logic la evoluția societății impusă de timpul istoric. Pentru că la vârsta de 9-10 ani reprezentările copiilor mai păstrează un caracter intuitiv concret, am considerat că atât informațiile desprinse din cărți, cât și cele din mass-media pot avea un rol decisiv în înțegerea istoriei, conceptele formându-se de la datele percepției, deci orice informație trebuia susținută vizual. Pentru elevii mei, a căror gândire era concretă, a fost benefică folosirea unui număr cât mai mare de analizatori pentru susținerea percepției, de aceea, toate mijloacele didactice folosite pe parcursul activităților desfășurate au oferit acestora informații prin cele două căi senzoriale principale. Totodată, bazându-mă pe dorința copiilor de a se transpune în lumea senzațională a poveștilor și a jocului, am oferit acestora posibilitatea de a deveni personaje istorice, muzeografi, reporteri. Am asigurat caracterul trandisciplinar al activităților prin organizarea unor momente de lectură cu tematică istorică, prin descoperirea unor curente literare și artistice ale istoriei, prin explicarea unor acte folclorice sugestive pentru filosofia de viață a poporului român (la nivelul de înțelegere al vârstei), prin realizarea de scheme mentale prin care elevii să observe conexiunile dintre evenimentele istorice și cele culturale.
Cu multă creativitate și deosebit interes, elevii au reușit transformarea unor texte narative cu tematică istorică în texte multimodale (benzi desenate), și-au exprimat opinii, au pictat respectând specificul unor curente artistice, s-au deghizat în personaje istorice, au devenit conștienți de importanța fiecărui individ în evoluția societății. În perioada „școlii on-line” am continuat modelul dezbaterilor libere desfășurate pe parcursul semestrului prin întâlniri intitulate ”Agora on-line”.

Scopul activității

Practicile pedagogice pe care le-am folosit pe parcursul celor doi ani școlari dedicați proiectului ”Povestea țării mele” au avut ca punct de plecare un moment istoric unic în viața elevilor mei, sărbătorirea Centenarului. Am simțit nevoia de a crea o punte de legătură între cunoștințele acestora despre țara lor și realitatea istorică pe care o trăiau. Scopul acestor acțiuni a fost acela de a-i face pe copii să înțeleagă și să trăiască cu intensitate momente glorioase ale trecutului nostru, de a explora și descoperi aspecte importante ale literaturii, sculpturii, picturii și muzicii fiecărei perioade istorice, precum și viața celor mai importante personaje istorice care să le servească drept model comportamental.

Obiectivele educaționale ale activității

– incorporarea avantajelor noilor pedagogii în lucrul cu elevii și diseminarea acestor avantaje în rândul părinților
– crearea unei baze a înțelegerii, nu doar a reproducerii importanței faptelor istorice, încă din ciclul primar
-exersarea cu elevii a capacității de a pune întrebări, formalizarea de interpretări, accepțiuni, opinii
– dezvoltarea intuiției, imaginației și creativității individuale și de grup
– dezvoltarea modalităților de generare a motivației intrinsece, secundată de implicare activă și interactivă a elevului în actul didactic (indiferent de tipologia personalității sale, de bariere emoționale etc.)
– dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și utilizarea corectă a metodologiei învățării pe bază de proiecte
– implementarea unui sistem de evaluare bazat pe interdependența dintre teorie, practică și aptitudini

Relevanța activității

În studiul istoriei la ciclul primar, profesorul este dator să trezească reacții afective de mare intensitate care să îi emoționeze pe elevi pentru că specificul afectivității și al pasiunilor la această vârstă constă în reflectarea relațiilor dintre aceștia și persoana sau situația care le-a produs. Impactul activităților asupra elevilor s-a reflectat în dorința lor permanentă de a descoperi eroi, fapte și întâmplări istorice, de a vizita locuri cu încărcătura istorică, de a veni cu informații suplimentare, de a împărtăși colegilor descoperirile sua informațiile cele mai interesante legate de temele istorice propuse, de a-și exprima liber opiniile în legătură cu viața și faptele unor personaje istorice. https://www.facebook.com/269120023223068/videos/1381400548702106/