Descriere

În ultimii ani, la nivel mondial, abordarea terapeutică folosind poveștile sociale ca metodă de intervenție terapeutică a cunoscut o popularitate tot mai mare în rândul strategiilor de îmbunătățire a abilităților sociale ale copiilor cu autism, fiind actualmente asociată deseori cu alte tipuri de intervenții cum ar fi ABA, terapiile de integrare senzorială. Studiile au arătat că intervenția cu ajutorul poveștilor sociale a fost eficientă în îmbunătățirea comportamentelor sociale (de exemplu, Crozier și Tincani, 2006; Kuoch & Mirenda, 2003; Wright & McCathern, 2012 și modificarea comportamentelor inadaptive (de exemplu, Brownell, 2002; Rust & Smith, 2006).

Deși această poveste creată s-a abătut de la metodele prescrise (Gray & Garand, 1993) în sensul că a vizat mai multe comportamente simultan, aceasta a respectat toate celelalte instrucțiuni de elaborare a poveștilor sociale și conține aspecte relevante pentru copil, răspunzând la acele întrebări esențiale care îi oferă copilului o orientare mai bună în mediul în care trăiește (unde?, cum?, când?, cine?, ce?, de ce?), în structura acesteia intrând conform prescripțiilor lui Gray, propoziții descriptive, de perspectivă, directive (care orientează comportamental individul în diferite situații), de control, alături de cele afirmative.

Structura intervenției cu ajutorul poveștilor sociale cuprinde trei etape: instructajul, activitatea socială și autoevaluarea. Astfel, fiecare sesiune de intervenție constă în 10 minute de instruire folosind povestea socială (citirea poveștii sociale), 10 minute de feedback privind gradul de înțelegere a poveștii, prin intermediul întrebărilor legat de povestea citită (Anexa 6- Feedback-ul instruirii) și 30 minute de interacţiune socială.

Scopul activității

Scopul acestei inițiative este acela de a investiga efectul intervenției bazate pe poveștile sociale în îmbunătățirea competențelor sociale ale copiilor cu TSA.

Obiectivele educaționale ale activității

O1: Implementarea unui program de intervenție bazat pe poveștile sociale;
O2: Îmbunătățirea comportamentelor pro-sociale și diminuarea frecvenței și a intensității comportamentelor problematice identificate.

Relevanța activității

Intervenția folosind poveștile sociale a facilitat îmbunătățirea abilităților elevilor cu TSA de a fi empatici și de a înțelege perspectiva celuilalt, de a iniția și de a menține interacțiuni de grup, dar și de a le va dezvolta comportamente de atenție împărtășită. De asemenea, ca urmare a aplicării instrumentului elaborat, s-a constat o îmbunătățire în ceea ce privesc abilitățile conversaționale, de a purta o conversație potrivită, de a nu schimba subiectul discuției, de a nu întrerupe o conversație etc.