Descriere

Am studiat programa școlară și am încercat să personalizez demersul didactic în cele mai mici amănunte, venind cu o bogată strategie de învățare la fiecare unitate de învățare care să fie creativă, atrăgătoare, care să genereze schimbare în actul de predare și evaluare și să aducă trăire, implicare, emoții, bucuria învățării. Scopul fiecărei unități de învățare a fost acela de a studia un sunet și literele corespunzătoare acesteia. În lumea poveștilor, ne-au însoțit mereu personaje care ne-au purtat prin diverse culturi, prin locuri noi (Hawaii, Japonia, La ferma lui Țugulea, În lumea înghețatei, Pe tărâmul lui Dino, La drum cu Hipo, Găinușa poznașă, Pinguinii veseli, Prietenia,etc). Prin activitățile mereu integrate, fiecare copil s-a simțit important, într-un rol principal, inclusiv fetița cu CES din clasă, pe care am integrat-o cu succes în toate activitățile.

Scopul activității

Adaptarea demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea și evaluarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;

Obiectivele educaționale ale activității

  • creșterea calității și atractivității actului educațional prin aplicarea în mod creativ și inovativ a programei școlare;
  • manifestarea din partea copiilor a interesului pentru autocunoștere și atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți;
  • valorificarea potențialului tutror copiilor, prin adaptarea demersului didactic creativ la nevoile tuturor elevilor și personalizarea predării;
  • facilitarea accesului la învățare a copiilor cu cerințe educaționale speciale din clasă;
  • exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copiii și adulții cunoscuți;
  • utilizarea aptitudinilor și abilităților specifice învățării în contextul școlar.
  • Relevanța activității

    Am abordat programa școlară într-un fel „altfel”, am „îmbrăcat” ce era vechi într-o haină nouă,cu scopul de a crea un spațiu plăcut și îndrăgit de elevi, pentru a le arăta că școala e un loc unde fiecare contează, fiecare se poate dezvolta în propriul lui ritm și unde se vine cu bucurie. Nu de puține ori s-a întâmplat ca elevii mei să refuze să plece acasă la sfârșitul programului pentru că le place la școală, să fie triști pentru că urmează vacanța. În mod special am dorit să se simtă la fel cu ceilalți copii, fetițele cu probleme de sănătate din clasa noastră, una cu sindrom Down, cealaltă suferind de diabet, să simtă iubirea noastră, a tuturor, să poată fi mereu în rând cu ceilalți, niciodată deoparte sau în urmă.