Descriere

A fost o activitate inedită datorită condițiilor în care s-a desfășurat, online, datorită condițiilor de izolare din pandemie, folosind platforma de comunicare zoom. S-au desfășurat 5 activități, pe parcursul a 5 zile, de luni până vineri: „Poveste…audiată”, „Poveste…citită”, „Poveste…mâncată”, „Poveste…cântată” și „Poveste dansată”.
Sarcina primei activități a constat în audierea de către copii a unei povești și realizarea unui desen după text, toate lucrările fiind lansate într-un concurs. În activitatea „Poveste…citită” , elevii au avut de despărțit în silabe anumite cuvinte pe care le-au citit în povestea aleasă. În „ Povestea… mâncată”, copiii, asistați de părinți, au avut de realizat produse alimentare, respectând norme riguroase de igienă, dar astfel încât să creeze o poveste în farfurie. O sarcină foarte apreciată de elevi a fost cea de a dansa , de a se mișca, împreună cu părinții, mai ales că nu au avut posibilitatea de a ieși, în „Povestea…dansată”. Dar, cea mai îndrăgită a fost cea din ultima zi, „Poveste cîntată”.Copiii au avut de învățat și interpretat „Imnul învățătoarei moderne”. A fost una dintre cele mai distractive și apreciate sarcini. Toate temele propuse au fost abordate interdisciplinar, deoarece elevii și-au folosit abilitățile de a desena și a cânta, dar și-au demonstrat și îndemânarea practică. Au fost metode nonformale, adaptate noilor contexte, cărora copiii și părinții s-au adaptat foarte repede și foarte bine.

Scopul activității

Dezvoltarea interesului pentru lectură, Implicarea unui număr mare de copii și părinți în activitățile online, precum și crearea unui climat propice, cald, amuzant care să mai reducă din efectele negative ale pandemiei, în care copiii au fost privați de apropierea fizică și de interactiunile cu care erau obișnuiți.

Obiectivele educaționale ale activității

– exprimarea sentimentelor față de carte și lectură;
– dezvoltarea unor deprinderi corecte pentru o alimentație sănătoasă;
– manifestarea unor componente sociale adecvate activităților ludice;
– familiarizarea elevilor cu diferite posibilități de valorificare a unor contexte nonformale ( cursuri online) care îmbogățesc educația muzicală și artistică specifică vârstei școlare mici;
– implicarea activă a elevilor și părinților în activitățile desfășurate;
– dezvoltarea competențelor de comunicare, muzicale și artistice.

Relevanța activității

Toți copiii au participat la activități, au fost foarte încântați și fericiți să realizeze sarcinile de lucru, bucuria lor fiind cu atât mai mare cu cât au fost alături de părinți, ceea ce a fost un plus în această perioadă grea pentru toți, în special pentru cei mici. Datorită ineditului activităților, elevii au fost atrași în a participa, încurajați de rezultatele obținute și de frumusețea produselor lor.