Descriere

Activitatea propusă își dorește să schimbe atitudinea copiilor față de temele pentru acasă, reducerea stresului și intensificarea stării de bine a elevilor. Am hotărât ca pe parcursul anului școlar 2018-2019 să îmi modific atitudinea față de temele pentru acasă și am adoptat anumite metode de oferire a temelor pentru acasă care să contribuie la acestea. Am început prin a desfășura la clasă diferite activități care au schimbat și modul de efectuare al temei pentru acasă, fără însă să se schimbe volumul sau gradul de dificultate al acestora. Activitățile desfășurate la clasă au fost:
 Prima activitate a presupus notarea timpului în care elevii își termină tema. I-am rugat pe părinți ca timp de o săptămănă să noteze pe caiet în cât timp își termină copilul tema (Poza 1)
 A doua activitate a presupus ca după o oră și jumătate elevul să se oprescă din temă. I-am rugat pe părinți să îi oprească din scrierea temei pentru acasă după o oră și jumătate. (Poza 2)
 Am organizat Ziua prietenie, iar în acea zi pe lângă activitățile, legate de prietenie, organizate la clasă, au avut de scris tema de casă pe caietul altui coleg. (Poza 3)
 În una din zile am avut Ziua pe dos, zi în care elevii au trebuit să găsească unui obiect o altă întrebuințare decât cea obișnuită, iar tema pentru acasă de la matematică a trebuit scrisă pe caietul de limba română și invers. (Poza 4)
 Timp de o săptămană am avut la clasă o activitate intitulată Săptămâna culorilor. În fiecare zi elevii au venit îmbrăcați în altă culoare, tema de casă au scris-o în culoarea zilei respective.(Poză 5)
 Activitatea „ În competiție cu tine” s-a desfășurat pe o perioadă de 3 zile. În aceste zile pe lângă activitățile organizate la clasă elevii au avut ca tema o fișă cu 50 de înmulțiri de forma SZU x ZU , în fiecare zi altele, iar elevii trebuiau să noteze în cât timp au terminat, scopul era să obțină în fiecare zi un timp mai mic decât cel din ziua anterioară. (Poza 6)
Pe lângă aceste activități am organizat „Ziua fără teme”, o activitate ce s-a desfășurat pe o perioadă de o lună (la începutul săptămânii am tras la sorți o zi în care elevii nu au primit teme pentru acasă la nicio materie) și un concurs de citit care a avut ca premiu participarea la Noaptea poveștilor(Poza 8), dar pentru a-i încuraja să citească le-am oferit și un bilet numit ”Fără temă” (lunar cei care citeau 1000 de minute aveau voie să își aleagă o zi fără teme în luna următoare)- (Poza 7). Aceste activități au avut ca scop, alături de celălalte activități creșterea stării de bine a elevilor.
După corectarea temei ”altfel” am completat fișa de observație (Poza 12) iar la finalul anului școlar am organizat interviuri cu elevii si părinții acestora (Poza 9-10) care au avut ca subiect temele pentru acasă din anul școlar 2018-2019.

Scopul activității

Aceast proiect a avut în vedere identificarea unor modalități de a face temele de casă mai atractive pentru elevi, obținerea de informații cu privire la atitudinea părinților și a elevilor cu privire la temele pentru acasă. S-a dorit a se afla gradul de dificultate, volumul dar și timpul alocat pentru rezolvarea acestora înainte și după aplicarea la clasă a unor metode creative de oferire a temelor în vederea schimbării atitudinii elevilor față de acestea. Pe parcursul anului școlar 2018- 2019 am organizat la clasă activități care au presupus o abordare diferită a temelor pentru acasă și oferirea de teme atractive pentru elevi.

Obiectivele educaționale ale activității

• identificarea unor metode prin care elevii să ofere mai multă atenție modului în care își realizează temele pentru acasă;
• analiza unor aspecte legate de tema pentru acasă:grad de dificultate, timp necesar, atitudinea elevilor și a părinților
• schimbarea atitudinii fața de temele pentru acasă;
• diminuarea nivelul de stres dat de sistemul de învățământ;
• creșterea stării de bine a elevilor;
• scăderea numărului de elevi cu teme nefăcute sau incomplete.

Relevanța activității

Aplicarea la clasă a unor metode diferite de oferire a temelor pentru acasă schimbă atitudinea elevilor cu privire la temele pentru acasă, intensifică starea de bine a copiilor si reduce stresul. Mai mult decât atât în zilele cu teme diferite nu au exista copii cu teme nefăcute, temele au fost executate cu mai multă atenție. Pe parcursul acestui an școalar am observat că au apărut modificări importante în modul de realizare al temei, în mod special la acei elevi care obișnuiau să vină constant cu temele nefăcute sau incomplete, în cazul celor care obișnuiau să scrie urât sau cu multe greșeli. Pentru cei care tratau cu seriozitate temele și atunci când acestea erau normale nu prea au apărut modificări în modul de realizare a acestora ci doar în atitudinea față de teme. E important să îi ținem antrenați pe copii și să găsim metode prin care să îi facem să se implice activ în viața de școlar. Din cele șase tipuri de teme oferite cele mai apreciate de elevi au fost: tema în caietul colegului, ziua pe dos și săptămâna culorilor. În aceste perioade numărul de copiii cu teme nefăcute sau incorecte este cel mai mic, deși temele nu au fost diferite ca volum și grad de dificultate de celălalte zile.(Rezultate interviu- poză 11,12 și 13)