Descriere

Am demarat acest proiect datorita apetenței elevilor mei pentru lectură și pentru arta dramatică. Încă din primul an, a devenit un reper în activitate extracurriculară a școlii și a dobândit caracter interdisciplinar, elemente ale acestuia fiind tratate atât la limba română sau la limbile moderne, la matematică, educație plastică sau muzicală, geografie/istorie și, chiar, religie.
Activitățile din ”Ziua Caragiale” au presupus reconstituirea ”lumii caragialiene” atât prin atmosferă (costume și ambient: organizare de ”cafenele” și ”terase” ”a la Union” cât și prin materialul pus la dispoziția elevilor pentru a fi studiat, analizat, interpretat: scrieri caragialiene, filme, prezentări despre viața și activitatea lui I.L. Caragiale. Dramatizările, cluburile de lectură, dezbaterile, sunt doar câteva forme de realizare. Etapa de pregătire presupune consultarea și implicarea elevilor în alegerea activităților ce vor fi desfășurate, în constituirea de echipe de lucru și organizarea spațiului. Astfel, relația profesor – elev trece la nivelul conlucrării și responsabilizării, două din premisele școlii noastre, și constituie un bun prilej de cunoaștere reciprocă și devalorizare a talentelor celor implicați, dezvoltând atât abilități de comunicare cât și antreprenoriale. Fiecare echipă de lucru și asumă o sarcină (amenajare, alegerea textelor de studiat/ de pus în scenă, repetițiile) și urmărește îndeplinirea ei.

Scopul activității

Stimularea apetenței pentru lectură a elevilor prin intermediul unor activități non-formale ce implică abilități de comunicare interpersonală și antreprenoriale.

Obiectivele educaționale ale activității

Stimularea interesului de a citi al elevilor și atragerea lor către lectura de bună calitate. Cunoașterea opere caragialiene prin reconstituirea lumii scrierilor acestuia. Identificarea de valori umane în opera lui Caragiale. Încurajarea și dezvoltarea cooperării și a lucrului în echipă. Formarea unei comunități la nivelul instituției care să încurajeze lectura și cititul în rândul copiilor .

Relevanța activității

Elevii au fost cei care au beneficiat de: – două activități comune (punerea în scenă a schițelor ”Domnul Goe” și ”Un pedagog de școală nouă”, parada costumelor); – 14 activități concepute de fiecare cadru didactic învățător sau profesorii diriginți și profesori pentru clasele de gimnaziu și la clasa de liceu. În realizarea acestor activități au dobândit abilități de comunicare eficientă în vederea punerii în practică a planului de desfășurare micro și macro al activităților zilei, și-au pus în valoare talanții legați de abilitățile antreprenoriale (promovarea evenimentului, pregătirea materialelor necesare, împărțirea sarcinilor pe clase) și au dobândit sau și-au consolidat cunoștințele prin prezentările făcute, prin repetițiile pentru spectacol, prin rezolvarea sarcinilor pregătite de cadrele didactice la nivelul claselor.