Descriere

Sub semnul caracterului interdisciplinar, în urma unor activități menite să acumuleze cunoștințe noi despre UE, într-un cadrul relaxant, servind un ceai, s-a definitivat colajul, unde fiecare elev și-a adus ceșcuța-țară, denumind țara, capitala acesteia, un mesaj, un lucru reprezentativ despre țara pregătită, motivând de ce și-a ales să călătorească cu mintea în țara respectivă. Metodele au fost diverse: a primat jocul de rol, jocul didactic, conversația, observația.
Sarcini de lucru: informare, decupare, colorare, desenare, lipire elemente reprezentative ale țărilor pe ceșcuțele de ceai.

Scopul activității

Scopul este ca, prin activitățile desfășurate, să îmbogățim comunicarea, încrederea în sine, înțelegerea, colaborarea elevilor cu privire la noțiunile elementare referitoare la Uniunea Europeană, urmărind să fie aprofundate în anii următori.

Obiectivele educaționale ale activității

  • să-și cultive capacitatea de comunicare, interrelaționare, colaborare și cooperare cadrul proiectului;
  • să denumească fiecare țară aparținând UE:
  • să afle noi informații referitoare la UE prin utilizarea jocului didactic al jocului de rol
  • Relevanța activității

    Elevii mai slab pregătiți sau aflați în risc s-au integrat favorabil, participând cu plăcere, manifestând interes. Nu au existat bariere, elevii au colaborat, au cooperat, lucrul în echipă a excelat. Ei și-au însușit de asemenea deprinderi noi: a lucrului în echipă sau a servirii ceaiului. Și-au însușit cunoștințe elementare despre tema propusă.