Descriere

“Schimbarea e inevitabilă, progresul e opțional”(George Bernard Shaw)
Deși lucrez zilnic pe Zoom unde avem activități de predare/consolidare, primesc mici provocări pe wordwall.com, elevii încarcă temele pe platforma Edmodo, am inițiat o activitate transdisciplinara folosind platforma padlet.com.
Pentru revizuirea unității ”Ploaie de stele” ne-am propus să recapitulăm această unitate într-un mod constructiv, organizat, concret și recreativ.
Am creat o linie cronologică a desfășurarii evenimentelor având ca fundal o ploaie de stele. Apoi, le-am captat interesul invitându-i să asculte pe parcursul rezolvării sarcinilor, melodia”Tot mai sus”, refrenul melodiei îndemnând la înălțare (progres).
Metoda folosită este de tip investigaţie, unde elevul este stimulat să ia decizii proprii, să utilizaze deprinderile formate şi să fie motivat pentru rezultate superioare.
Activitatea trasdisciplinară a avut ca țintă progresul, dar și cu nuanțe de activitate remedială, pentru a bifa nevoile tuturor elevilor.
Elevii au avut intervenții privind performanta prin crearea unui scurt text și completarea ortogramelor, iar remedial prin simple informatii despre univers și text lacunar de verificare.
Elevii au lăsat răspunsurile in comentariile ferestrelor cronologiei, activitatea avand un caracter interactiv .

Scopul activității

Cultivarea limbii române prin respectarea normelor ortografice şi prin îmbogăţirea mijloacelor de exprimare.

Obiectivele educaționale ale activității

Să scrie mesaje în diverse contexte de comunicare;
Să folosească expresii din text pentru a alcătui enunţuri cu ele;
Să identifice mesajul unui text;
Să scrie ortogramele corect în propoziţii;
Să scrie enunţuri simple şi dezvoltate.

Relevanța activității

În cadrul activităţii desfăşurate s-a observat participarea activă a elevului la propria formare, elevul a avut posibilitatea exprimării propriilor gânduri și sentimente. Elevii au fost îndrumați pas cu pas să lucreze individual şi şi-au exersat deprinderile de scriere corectă. S-a urmărit antrenarea atenției la detalii în textul citit, în foarte multe situaţii/sarcini au valorificat experiența lor de viață și şi-au dezvoltat și îmbunătăţit competențele digitale. Elevii din grupul țintă au găsit activitatea ca fiind interesantă şi atractivă. Feedback-ul a fost unul pozitiv şi s-a materializat în interesul elevilor de a răspunde la activitate cât mai corect şi creativ.