Descriere

Se are în vedere testarea nivelului de bunătate, de empatie al participanților. Strategia propusă este una activ-participativă iar metoda jocul didactic interactiv.
Elevii sunt invitați să participe la un act voluntar de donație, impărțiți fiind în două echipe. Se crează un climat motivațional bazat pe competiție care are ca scop interacțiunea socială, intercunoașterea, respectarea disciplinei, ordinii și promovarea spiritului de echipă și a coeziunii grupului. Va fi desemnată echipa câștigătoare dar originalitatea și ingeniozitatea jocului constau în faptul că acesta are și o a doua parte, când elevii sunt rugați să-și recupereze bunurile, care acum sunt binefaceri ale Domnului către ei. Acum fiecare își evaluează propria donație cu alți ochi, altă atitudine.
Copiii, dar și adulții participanți, sunt îndemnați să reflecteze asupra învățăturilor/mesajelor ce pot fi desprinse din acest joc.
Caracterul jocului didactic propus este unul interdisciplinar, acesta putându-se adapta și altor discipline cum ar fi – educație civică, dirigenție, dar poate ține și de inventivitatea cadrului didactic.
Dorința elevilor de a-și manifesta virtutea bunătății, a dărnicei a dus la nașterea proiectului educativ-caritabil Învață să fii mai bun!, care s-a derulat în parteneriat cu Biserica Vovidenia, Centrul maternal Micul Print, Fundația Ruxandra și Centru social pentru persoanele fără adăpost, Botoșani.