Descriere

Am aplicat metode de predare pe care le-am propus personal spre aplicare, am îmbinat modernul cu tradiționalul și am antrenat elevii să descopere propriile modalități de rezolvare, implicându-se activ și aducându-și aportul personal și în activitățile colegilor.
Având în vedere atracția adolescenților față de domeniul IT, implicit față de limbile moderne, am îmbinat armonios matematica cu elemente din domeniile amintite. În acest fel, s-a dezvoltat capacitatea copiilor de a corela aspecte interdisciplinare.

Scopul activității

Creșterea numărului de elevi care să aplice propriile metode de rezolvare folosind ingeniozitate și raționament personal.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Elevul să fie capabil să transpună orice situație problemă în viața cotidiană.
  • Elevul să fie capabil să rezolve exercițiile prin metode personalizate.
  • Elevul să fie capabil să își exprime propriile idei, pe care să le și aplice ca metode de rezolvare .
  • Relevanța activității

    Prin metode personalizate, fiecare categorie de elevi are șansa să înțeleagă și să rezolve mai ușor orice situație-problemă. Sunt implicați elevi aflați în risc de abandon școlar, elevi cu cerințe educaționale speciale sau proveniți din familii defavorizate.

    În urma activităților desfășurate, a scăzut frecvența absențelor nemotivate, a crescut marja de implicare și de înțelegere a unor noțiuni care aveau la un moment dat doar caracter abstract, familiile s-au implicat activ și au contribuit efectiv la evoluția copiilor.