Descriere

Ideea centrală este ca elevii de ciclul primar, indiferent de locul în care se află în această lume, să aibă acces gratuit la „culegeri electronice”, cu multe exerciţii atractive. Părinţii şi cadrele didactice pot monitoriza activitatea şi realizările elevilor. Conținutul este atractiv, de nivel mediu, stimulativ, cuprinzând mai multe discipline şcolare. Exerciţiile au itemi diferiţi (de tip adevărat-fals, alegre multiplă, potrivire, asociere, de completare etc.) Caracterul interdisciplinar este indispensabil, deoarece elevii sunt implicaţi să utilizeze atât tehnologia electronică dar şi să îşi reactualizeze cunoştinţele din domeniul limbii române, matematicii, ştiinţelor naturii, istorie, geografie. Un accent deosebit se pune pe Lectură. În realizarea site-urilor am fost ajutat de colegii din Liceul Tehnologic Matei Corvin Hunedoara , de studenţi de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, de foşti elevi, actualmente aflaţi în câmpul muncii. Membrii Asociaţiei Educaţia Corvina de asemenea şi-au oferit sprijinul pentru realizarea site-urilor.

Scopul activității

Scopul activităţii este oferirea unui acces gratuit la „culegeri electronice” online tuturor elevilor de ciclu primar, atât din ţară cât şi din străinătate, pentru exersarea, recapitularea, sistematizarea şi evaluarea cunoştinţelor la diverse discipline.

Obiectivele educaționale ale activității

– Utilizarea responsabilă şi eficientă a noilor tehnologii electronice;
– Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise în mediul online;
– Utilizarea numerelor în calcule elementare;
– Rezolvarea de probleme în situaţii familiale;
– Exersarea, recapitularea, sistematizarea şi evaluarea cunoştinţelor la diverse discipline.

Relevanța activității

Deocamdată au desf ăşurat activităţi pe aceste site- uri peste 1200 de elevi, în principal din judeţul Hunedoara, dar şi din judeţele Arad, laşi, Alba, Timiş şi Bihor, precum şi copii ai românilor aflaţi peste graniţă (din Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Irlanda etc.). Peste 40% au finalizat toate testele de pe platformă. Procentul celor care au obţin ut note de peste 9 este de 72%. Feed-back-urile venite atât din partea elevilor, cât şi a părinţilor şi cadrelor didactice sunt pozitive, laudative şi încurajatoare.