Descriere

Premisa activității de față, Plan de acțiune pentru integrarea elevilor cu dizabilități: dixlexia, vizează un demers didactic și uman, bazat pe valențele formative ale educației de-a lungul întregii vieții. Din această perspectivă, elevul devine motorul actului educațional, fiecare fiind perceput într-o manieră unică, particulară. O atenție sporită a fost, însă, alocată unei categorii aparte de elevi cu deficiențe de învățare, comunicare, socializare: elevii dixlexici. Aceștia reprezintă o pondere semnificativă a numărului de elevi cu grave dificultăți de învățare, procesele metacognitive (identificare, analiză, sinteză, abstractizare etc), fiind relativ dezvoltate și însușite de către copii.
Metodele și sarcinile de lucru au fost concepute într-o manieră interactivă, care să stimuleze gândirea critică, spiritul de inițiativă și colaborarea la elevii. Copiii au fost antrenați în activități diverse (Jocul de rol, Predarea reciprocă, Metoda Cei patru muschetari, Cunoaște-te pe tine însuți, Metoda PIZZA ) care i-au pus în valoare și i-au stârnit interesul și apetența spre învățare. În general, activitățile propuse au vizat un caracter interdisciplinar și spontaneitate în manifestare atât pentru cadrul didactic, dar, mai ales, pentru elev. Efectele benefice ale activităților propuse s-au concretizat sub forma unor reacții pozitive din partea părinților și sub forma unor parteneriate viabile cu ale școlii, dar și cu reprezentați ai comunei: primărie, biserică, CDI, etc.

Scopul activității

propunerea și implementarea unor strategii adecvate elevilor cu dizabilități, dixlexici

Obiectivele educaționale ale activității

Obiective educaționale la nivelul activității/proiectului:
– corelarea și implementarea unor exemple de bune practici în educație care să vizeze rezultate concrete și măsurabile, la nivel de instituție școlară și sistem;
– formularea și identificarea problemelor emergente în cazul copiilor cu dizabilități de învățare, comunicare și socializare;
– raportarea la nevoile imediate ale elevilor cu un grad scăzut de motivare în actul de învățare;
– responsabilizarea și implicarea diferitelor categorii școlare în demersul educativ de tip formal și informal;
– crearea unor parteneriate viabile între instituția școlară și diferite asociații, reprezentații culturale, comunale etc.

Competențe dezvoltate la elevi:
– dezvolatarea competențelor-cheie la elevi, prin acccentul pe un demers didactic axat pe nevoile imedite ale educabilului într-un context didactic proactiv, prin raportare la realitățile socieții actuale;
– îmbunătățirea rezultatelor școlare, reducerea riscului la repetenție, prevenirea și combaterea absenteismului, promovarea unor valori morale dezirabile din punct de vedere social și uman;
– crearea unui mediu școlar incluziv, în care fiecare elev să fie încurajat, motivat să se dezvolte și să se manifeste în manieră unică, particulară;
– valorizarea și promovarea exemplelor de bune practici educaționale prin diferite resurse educa-ționale: cele tradiționale și cele digitale;
– crearea unei ambianțe școlare familiare, agreabile de către elevi, părinți, reprezentați ai insti-tuțiilor locale și nu numai

Relevanța activității

În general, rezultatele au fost cele aștepate, toți participanții implicați în cadrul acestei activități fiind mulțumiți de maniera în care au decurs lucrurile. Elevii au ajuns să își cunoască potențialitățile, să se pună în valoare, să își recunoască și să corecteze anumite defecte. Pentru aceștia, realizarea unor activități diferite decât cele specifice orelor de curs a reprezentat un plus pentru o învățare, cu adevărat, eficientă. Elevii au fost, cu adevărat, surprinși de modul în care se poate desfășura o lecție de Limba și literatura română, pornind de la vizualizarea unor materiale digitale cu o tematică specifică (Caligrama), și realizarea prin transfer a unor creații particulare, în format digital, a unor caligrame cu tema: Stau acasă. Aceștia au recunoscut că o astfel de temă le-a stârnit interesul și că s-au simțit confortabil realizând-o