Descriere

Piesa de teatru „Oameni buni” are ca temă efectele pozitive ale prieteniei și ale voluntariatului în rândul elevilor. Ceea ce m-a impresionat în timpul repetițiilor și a reprezentației a fost plăcerea și bucuria cu care elevii au răspuns la o astfel de activitate și faptul că au înțeles cum trebuie să-și ajute colegii care au părinții plecați la muncă în străinătate.
Integrându-i și pe copiii cu CES în activitate, cerându-le să confecționeze materiale de decor sau recuzită am reușit să-i determin să iubească arta și teatrul și pe aceștia.
Drept dovadă că activitatea a avut succes a fost faptul că elevii mi-au propus să repetăm astfel de activități sau să realizăm alte piese de teatru împreună.
Activitatea are caracter interdisciplinar deoarece îmbină cunoștințe din domeniul literaturii, al istoriei, al muzicii și al dansului.

Scopul activității

Educarea elevilor prin teatru

Obiectivele educaționale ale activității

Să promovez bune practici didactice eficiente; să adaptez strategiile de predare-învățare la nivelul fiecărui elev; să descopăr prin teatru noi talente și nevoi ale elevilor mei.

Relevanța activității

Rezultatele activității au fost vizibile și pozitive deoarece elevii s-au simțit bine, au devenit mai binevoitori și generoși, mai ales cu elevii care au situații speciale. Rezultatele activității au fost calitative datorită implicării tuturor elevilor care au obtinut la final rezultate admirabile, dar și cantitative deoarece piesa a fost prezentată tuturor elevilor din școală, dar și părințiilor. Atitudinea elevilor față de materia Limba Romană s-a schimbat considerabil, elevii propunând cât mai multe activițăți asemănătoare.