Descriere

Proiectul vizează dezvoltarea și susținerea, prin participare activă, a modului personal de exprimare a emoțiilor și cunoștințelor dobândite prin activități formale și nonformale la elevii din învățămăntul special și învățământul de masă, în contexte diferite date de diversitate. Implementarea proiectului a început în anul 2016, în anul școlar 2018-2019 a ajuns la nivel județean cu Concursul de arte vizuale, aflat acum la cea de-a doua ediție. Alături de partenerii: Biblioteca Județeană ,, Alexandru Odobescu” din Călărași, Centrul Cultural Județeanal și Inspectoratul Școlar Județean în derularea acestui proiect au fost implicate școli și gradinițe din județul Călărași.. Grupul țintă al proiectului este format din elevi și preșcolari din învățământul de masă și învățământul special. . Am început prin a înființa în holul grădiniței o minibibliotecă cu cărți donate de preșcolari și bibliotecă pe care obișnuiam frecvent să o vizităm. Am considerat că putem face mai mult și am încheiat parteneriate cu diverse instituții școlare și de cultură din oraș, împreună cu care am desfășurat activități de tipul: atelierelor de lucru pentru confecționarea costumelor și marionetelor pe care le foloseam ca materiale didactice, cu participarea directă a părinților; povești încurcate, audiții, spectacole, serbări, întălniri pentru jocurile de rol, concursul de arte vizuale. Elevii cu cerinţe educative speciale au fost parte integrantǎ a participanţilor la proiect, fapt care a condus la interacţiunea dintre elevii școlii speciale și elevii școlilor de masǎ sporind gradul de integrare și socializare a acestora. Proiectul ar putea fi transpus în contextul asistenței persoanelor în vârstă prin generarea unei oportunități de recreere și menținere a abilităților motorii și mentale. Expoziile realizate cu produsele finite ilustreazǎ efortul și reușita obţinutǎ, consolideazǎ deprinderi și motiveazǎ participanţii ȋn menţinrea colaborǎrii.

Scopul activității

Dezvoltarea și susținerea, prin participare activă, a modului personal de exprimare a emoțiilor și cunoștințelor dobândite prin activități formale și nonformale la elevii din învățămăntul special și învățământul de masă, în contexte diferite date de diversitate.

Obiectivele educaționale ale activității

Crearea unui fundament pentru învățare continuă;
• Crearea unui mediu educațional adecvat care să stimuleze lectura și creația;
• Cultivarea interesului pentru lectură a preșcolarilor și elevilor implicați în proiect, astfel încât, aceștia să facă din această activitate una preferată;
• Dezvoltarea abilităților practice prin activități specifice, în cadrul unor ateliere de lucru, pentru o bună adaptare la activități ce solicită deprinderi bine formate și exprimarea într-un mod personal a propiriilor trăiti și emoții;
• Încurajarea exprimării verbale și redarea în formă proprie a conținuturilor în funcție de potențialul fiecărui elev;
• Captarea atenției elevilor prin diferite tipuri de joc;
• Dezvoltarea abilităților de reprezentare, asociere și memorare prin activități variate, la care copiii sunt încurajați să participe, pe toată perioada desfășurării proiectului;
• Dezvoltarea la elevi a stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, prin valorizarea rezultatelor lor;
• Implicarea elevilor în organizarea unor expoziții la finalul fiecarei activități;
• Stabilirea unor relații interpersonale, de comunicare și cooperare între participanți, combinând armonios tipurile de personaliate, modurile de comunicare și dorința de cooperare.

Relevanța activității

Prin faptul că au participat în grupuri mari la activități le-a lărgit elevilor sfera de relații și a îmbunătățit modul de comunicare.Fiecare participant la activitate a intrat în contact cu o lume nouă, cea a poveștilor, cu personaje pozitive sau negative, cu acțiuni simple sau complexe, cu umor și învățături,și au lăsat liberă imaginația pentru a crea propria lor poveste, propriul său rol, într-o interpretare unică. Concursul de arte vizuale le-a dat posibilitatea participanților să exprime în mod plasic reprezentarea personajelor întâlnite de aceștia în povești sau lecturile citite de ei. Copii au reușit cu ajutor din partea profesorilor să creeze propriile povești, să realiazize propriile cărți de colorat, și propriile lucrări folosind tehnici și materiale variate în mod creativ, constituindu-se toate într-o experiență inedită. Prin participare la jocurile de rol, elevii au reușit să relaționeze și mai mult, să interpreteze în stil propriu dând viață personajelor, exprimând sentimente și gânduri sub forme diferite de comunicare. La activitățile la care au participat, copiii au creat și transmis mai departe mesaje sub diferire forme artistice, conștientizând contextul în care acestea se desfășurau. Sub îndrumarea cadrelor didactice care au utilizat metode diferite pentru ca să determine la aceștia atitudini creatoare.