Descriere

Atelierul de caligrafie “Penița Fermecată” și-a propus să dezvolte pasiunea copiilor, cu CES si a celor din medii defavorizate, pentru scrisul frumos. Am făcut acest lucru apelând la instrumente și materiale cât mai diverse, cu care copiii au experimentat, efectul acestor activități creative și jucăușe a fost că au scris cu mai multă atenție și grijă, și-au exersat abilitatea de a controla linia scrisă.S-a dorit ca literele și instrumentele de scris să-i fascineze, să facă din scris o artă! Atelierul de caligrafie și-a propus să repare scrisul ilizibil al copiilor, care poate constitui o problemă la școală, dar și să dezvolte creativitatea și simțul estetic, în cazul copiilor care nu și-au însușit scrisul (prin realizarea semnelor grafice pe puncte, cu penița și tuș). S-a pornit de la convingerea că scrisul de mână este un factor foarte important pe mai multe planuri, inclusiv pentru buna organizare mentală.
Motivația copiilor cu CES, în ceea ce privește participarea la activităților proiectului, a crescut, în principal datorită implicării celor 6 copii din școala de masă, în două din activitățile proiectului. Activitățile Atelierului de Caligrafie ,,Penița Fermecată” au dezvoltat la elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, și-au dorit să coopereze, să ducă la sfârșit sarcinile trasate.
Indiferent de felul în care se dezvoltă copiii, dacă dezvoltă sau nu o deficiență, personalitatea acestora trebuie să ocupe locul principal. Activitățile educative cele mai potrivite pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt cele care îi învață să se adapteze la realitatea socială, pentru a se integra în societate, să fie conștienți de posibilități, să fie capabili să ia decizii, să fie stăpâni pe ei, să le crească stima de sine, să le creeze o stare de bine.

Scopul activității

Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor cu CES în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

Obiectivele educaționale ale activității

– Integrarea copiilor cu CES în comunitate;
– Dezvoltarea imaginației (prin folosirea instrumentelor speciale pentru realizarea unor lucrări);
– Dezvoltarea abilităților de lectură (prin recunoașterea literelor caligrafiate);
– Îmbunătățirea procesului de memorare(reactualizarea permanentă a pașilor pentru obținerea produsului final caligrafic);
– Dezvoltarea capacității de scriere corectă, clară, expresivă;
– Îmbunătățirea procesului de învățare;
– Cultivarea limbajului scris al elevilor;
– Dezvoltarea simțului estetic și critic;
– Creșterea stimei de sine;
– Sporirea creativității.

Relevanța activității

Conștientizarea rolului scrierii în procesul instructiv-educativ, formarea deprinderii de a scrie corect și lizibil literele învățate; Dezvoltarea gândirii autonome, la copiii cu CES, a sentimentului de utilitate care se traduce printr-o stare de valorizare; Manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei, în diferite situații de comunicare între copiii cu CES și copiii cu dezvoltare tipică; Deprinderea de noi abilități care vor duce la creșterea stimei de sine și a stării de bine.