Descriere

Activități de ecologizare în comună, acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, ateliere eco-creative cu elevii și părinții unde au transformat deșeuri în obiecte de decor sau de utilitate casnică, concursuri de cunoștințe ecologice, ateliere educaționale online organizate de Asociația Environ și Asociația ViitorPlus, participare la schimburi de experiențe cu alte instituții, organizații nonguvernamentale (la conferințe, simpozioane, concursuri) pe teme de protecția mediului

Scopul activității

Educarea tinerei generații în ceea ce privește comportamentul responsabil față de mediu ar trebui să fie o preocupare pentru fiecare adult. Sunt cadru didactic și predau unor inimoși copii de 8-9 ani, copii care sunt prieteni cu mediul, răspunzând „prezent” la orice acțiune de ecologizare, strângere de materiale reciclabile sau participare la concursuri și activități pe teme de mediu. Scopul acestui demers educativ este: * Stimularea motivației elevilor pentru protejarea naturii și formarea unui comportament ecologic adecvat prin activități concrete de bune practici, dar și responsabilizarea elevilor și părinților în înțelegerea corectă a relației om-natură; * Realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile Deoarece consider că elevii mei trăiesc într-un mediu nesănătos, poluat şi degradat, am vrut să le sădesc iubirea de mediu rural și să avem ca slogan: Să lucrăm pentru comunitatea noastră, să crească împreună cu noi. Împreună vom reuși!

Obiectivele educaționale ale activității

• Formarea abilităților și a comportamentelor necesare pentru menținerea și îmbunătățirea calității mediului prin activități de protejare a naturii;
• Implicarea în acțiuni de protecție a mediului prin activități de reciclare;
• Construirea unei atitudini corecte și durabile față de mediul nostru înconjurător;
• Realizarea unor obiecte artistice din deșeuri;
• Dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu;
• Participarea la acţiuni practice şi nonformale de protejare a mediului.
• Dezvoltarea spiritului de echipă

Relevanța activității

• Îmbunătățirea eco-comportamentului elevilor, părinților dar și al cetățenilor din comună; • Colectarea în vederea reciclării a bateriilor, pet-urilor, hârtiei etc.; • Realizarea unor obiecte de ornament pentru clasă, casă din material reciclabile;